Διεθνείς Δείκτες

Διεθνείς Δείκτες

 Σε ιστορικό χαμηλό ο δείκτης Baltic Dry Index (BDI)

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add