Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι θα πληρώσουν

Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι θα πληρώσουν

Τέλος επιτηδεύματος θα πληρώσουν:

– το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ

– οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε τουριστικές περιοχές και περιοχές με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους θα κληθούν να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος ύψους 800 ευρώ.

– οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και εδρεύουν σε περιοχή με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων επιβαρύνονται με τέλος επιτηδεύματος ύψους 1.000 ευρώ

– οι εργαζόμενοι με “μπλοκάκι” (έχουν έγγραφη σύμβαση και τουλάχιστον το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχονται από έως 3 εργοδότες) καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται

Από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος εξαιρούνται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους καθώς και σε νησιά που δεν αποτελούν τουριστικούς τόπους και έχουν συνολικό πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Επίσης, εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα πέντε έτη της δραστηριοότητάς τους καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απέχουν έως και τρία χρόνια από τη συνταξιοδότηση με το έτος συνταξιοδότησης να έχει οριστεί το 65ο.
Αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Τέλος επιτηδεύματος

Διορθώσεις στο Ε9

Τι φόρο θα πληρώσω?

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add