• Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΑΣΠΑΙΤΕ

  Αξιολόγηση Μαθητή – Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΑΣΠΑΙΤΕ

  Αξιολόγηση Μαθητή – Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΑΣΠΑΙΤΕ Η περιγραφική αξιολόγηση μαθητή/τριας. Οι ρουμπρίκες αξιολόγησης. Δομικά στοιχεία, είδη, σχεδιασμός, λογισμικά. ▪ Η αυτοαξιολόγηση μαθητή/τριας. Προσδιορισμός της έννοιας, φάσεις & τεχνικές ανάπτυξης, λογισμικά σχεδιασμού τεστ αυτοαξιολόγησης. ▪ Η ετεροαξιολόγηση Η περιγραφική αξιολόγηση Η περιγραφική αξιολόγηση αναφέρεται στην περιγραφή, με ποιοτικούς όρους, της προόδου κάθε μαθητή/τριας ξεχωριστά, σε πολλαπλές εκφάνσεις της μαθησιακής διαδικασίας (γνωστικές συναισθηματικές, ψυχοκινητικές), αναδεικνύοντας τα σημεία που έχουν κατακτηθεί και τα σημεία προς βελτίωση Βασικές αρχές: ➢ Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης. ➢ Ποικιλία μεθόδων για τη συλλογή των αξιολογικών δεδομένων. ➢ Συμμετοχή των μαθητών/τριών στην αξιολογική διαδικασία, π.χ. καθορισμός προσωπικών κριτηρίων, αυτοαξιολόγηση, ...

  Περισσότερα »
 • Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ

  ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ Φιλοσοφία της Παιδείας – Σημειώσεις

 • ΠΑΔ 2 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

  ΠΑΔ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add