Έκθεση Ελεύθερης Καλλιτεχνικής Δημιουργίας του Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης

Η Έκθεση Ελεύθερης Καλλιτεχνικής Δημιουργίας του Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης, θα λειτουργεί καθημερινά 7-8-9 Σεπτέμβρη στην Αποθήκη Δ΄ του ΟΛΘ από τις 11:00 έως 00:30.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add