ΕΝΦΙΑ

Αλλαγές σε 50000 εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ το 2015

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να προχωρήσει σύντομα στην έκδοση περίπου 50.000 νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται για εκκαθαριστικά που προέκυψαν από τις τροποποιήσεις στο Ε9 του 2014 που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι και αφορούν κυρίως φορολογούμενους οι οποίοι τελικά είτε δικαιούνται είτε έχασαν μετά τις διορθώσεις τις εκπτώσεις ή την πλήρη απαλλαγή που τους δόθηκε από τον ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΓΓΔΕ, από τα 50.000 νέα εκκαθαριστικά τα 40.000 προβλέπουν μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ σε σχέση με την αρχική βεβαίωση ενώ για τα υπόλοιπα 10.000 περιλαμβάνονται αυξήσεις του ΕΝΦΙΑ όπως είναι η απώλεια της έκπτωσης από το φόρο λόγω διόρθωσης λαθών στα έντυπα ακινήτων Ε9 ή εισοδήματος Ε1 και Ε2.

Οι εκπτώσεις που θα γίνουν σε σχέση με τον τρέχοντα ΕΝΦΙΑ θα είναι οι εξής:

– 20% για τα αποπερατωμένα κενά κτίσματα στα οποία υπάρχει παροχή της ΔΕΗ αλλά ήταν απενεργοποιημένη (κομμένο ρεύμα) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013.

– 50% για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που διαθέτουν το 2014 δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η αξία της περιουσίας δεν ξεπερνούσε τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογενεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και τα 200.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά. Το όριο του εισοδήματος αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε παιδί.

– Ως δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής αναφέρονται οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα του 2013 ήταν χαμηλότερο από 12.000 ευρώ και το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που βρίσκονταν στην κατοχή του φορολογούμενου το 2014 ( την 1η Ιανουαρίου για την ακρίβεια) ήταν μικρότερο από 150 τ.μ. Το όριο του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε παιδί.

 

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Συλλογή αποδείξεων για έκπτωση φόρου

Πρόσθετη φορολογία για τα “μπλοκάκια” και τους αγρότες

Check Also

Η επιστροφή φόρου και ο συμψηφισμός με τον ΕΝΦΙΑ

Δεν προβλέπονται πληρωμές για επιστροφή φόρου πριν την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου. Αυτό οφείλεται στο ότι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα περιμένουν να συμψηφιστούν με την έκδοση του φόρου από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Έξι στους δέκα φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό δεν έχουν λάβει ακόμα την επιστροφή φόρου ύψους ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add