Απόκλιση 14% στα φορολογικά έσοδα το Μάιο

Απόκλιση κατά 3,5% από τον στόχο σημείωσαν οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων το πεντάμηνο Ιανουάριος- Μάιος 2013. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία των φορολογικών εσόδων που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα οποία τον μήνα Μάιο σημειώθηκε υπέρβαση 4,9% στα έσοδα από τον ΦΠΑ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποδίδει την απόκλιση του πενταμήνου στα φορολογικά έσοδα στην παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων νομικών προσώπων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάιο οι ΔΟΥ εισέπραξαν 2,04 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 2,37 δισ. ευρώ (απόκλιση 14%) ενώ συνολικά το πεντάμηνο εισπράχθηκαν 10,17 δισ. ευρώ έναντι στόχου 10,54 δισ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού, προ μείωσης επιστροφών, τον Μάιο ανήλθαν σε 3,56 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές διαμορφώθηκαν σε 0,16 δισ. ευρώ που σημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 3,40 δισ. ευρώ, και ήταν μειωμένα 3,11% σε σχέση με τα καθαρά έσοδα Μαΐου 2012. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η μείωση αυτή που ανέρχεται σε 305 εκατ. ευρώ οφείλεται στη μεγάλη μείωση στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων λόγω της παράτασης προθεσμίας. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένει ότι η εικόνα αυτή θα αντιστραφεί τους αμέσως επόμενους μήνες, καθώς θα έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ

Check Also

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στους δικαιούχους του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων

Τροποποιήσεις στους δικαιούχους του προγράμματος του ΟΑΕΔ δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας προβλέπει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση. Ειδικότερα τροποποιείται η προϋπόθεση στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ που απαιτείται να έχει καταβληθεί η μηνιαία εισφορά του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας, ύψους 10 ευρώ. ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add