Αραβικά Εμιράτα: 1 δις δάνειο προς την Σερβία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα δανείσουν 1 δις δολλάρια στην Σερβία με ευνοικούς όρους, και θα συνεχίζουν να δανείζουν την χώρα και το 2014 με το ύψος των δανείων να φθάνει τα 3 δις. δολλάρια.

Check Also

Αγορές ισοτιμιών και ειδοποιήσεις – σήματα

Αγορές ισοτιμιών και ειδοποιήσεις – σήματα Όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintech) θα αλλάξουν τα δεδομένα στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος, και στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές όπως τις γνωρίζαμε έως σήμερα. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι μεταβολές που προβλέπεται να δημιουργήσει σε κλάδους της αγοράς, όπως η αγορά ισοτιμιών και η λιανική τραπεζική, είναι συγκρίσιμη ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add