Αραβικά Εμιράτα: 1 δις δάνειο προς την Σερβία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα δανείσουν 1 δις δολλάρια στην Σερβία με ευνοικούς όρους, και θα συνεχίζουν να δανείζουν την χώρα και το 2014 με το ύψος των δανείων να φθάνει τα 3 δις. δολλάρια.

Check Also

Αγορές ισοτιμιών και ειδοποιήσεις – σήματα

Αγορές ισοτιμιών και ειδοποιήσεις – σήματα Όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintech) ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add