Αρχικό κεφάλαιο κίνησης και κέρδη ΚΟΙΝΣΕΠ

Αρχικό κεφάλαιο κίνησης και κέρδη ΚΟΙΝΣΕΠ

Αρχικό κεφάλαιο κίνησης και κέρδη κοινσεπ

Το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείτε κυμαίνετε συνήθως σε χαμηλά επίπεδα και αυτό διότι οι Κοιν.Σ.Επ. εξαιτίας του κοινωνικού χαρακτήρα τους μπορούν να έχουν πόρους και από πηγές που δεν θα μπορούσε μια κοινή επιχείρηση. Τέτοιοι πόροι είναι η παραχώρηση εγκαταστάσεων από ΟΤΑ, δωρεές από μέλη που θέλουν να τις υποστηρίξουν κ.λπ. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν με προτεραιότητα σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για την στήριξη της επιχειρηματικότητας ή να λειτουργούν, εφόσον είναι επιχειρήσεις και ως υπεργολάβοι δημόσιων και ιδιωτικών έργων από τα οποία μπορούν εξίσου να συγκεντρώσουν χρήματα για να σχηματίσουν το αρχικό τους κεφάλαιο.

Οι υποψήφιοι συνεταιριστές θα πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει ότι στόχος δεν μπορεί να είναι τα κέρδη, αλλά τα εισοδήματα για τους εργαζόμενους και η εξασφάλιση κεφαλαίου για επένδυση, που δεν εμπίπτουν σε φορολόγηση. Οι συμβατικές επιχειρήσεις πρέπει βάσει νόμου να δείχνουν κέρδη τουλάχιστον μετά το πέρας της πρώτης τριετίας, σε αντίθεση με τις Κοιν.Σ.Επ. που δεν υποχρεούνται να δείχνουν κέρδη. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να κρατάνε Β’ κατηγορίας βιβλία και να συμπληρώνουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, όπως οι ατομικές επιχειρήσεις.

Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Οι συνεταιριστές που αμείβονται, είναι μόνο τα μέλη εκείνα που εργάζονται στο συνεταιρισμό. Η αμοιβή τους γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που έχει ο καθένας στην κατοχή του. Έστω ότι σε ένα συνεταιρισμό 5 μελών που εργάζονται σε αυτόν, ο καθένας κατέχει ισόποση συνεταιριστική μερίδα τότε, τα ετήσια καθαρά κέρδη θα διανεμηθούν με τα εξής ποσοστά, 5% θα πάει στο αποθεματικό και το υπόλοιπο 95% των καθαρών κερδών θα διαιρεθεί ισόποσα δια πέντε, όσα και τα εργαζόμενα μέλη. Έστω τώρα ότι μια χρονιά που ο συνεταιρισμός έχει ανάγκη να επεκταθεί (αγορά καινούργιων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.λπ. ) αλλά και θέλει να δώσει ένα πριμ παραγωγικότητας στους εργαζομένους της, τότε τα ποσά διανομής των κερδών έχουν ως εξής, ένα 5% πηγαίνει πάλι στο αποθεματικό, ένα ποσοστό (≤35%) πηγαίνει ως πριμ παραγωγικότητας και ένα ποσοστό (65%≤) πηγαίνει για τα έξοδα επέκτασης του συνεταιρισμού. Τα υπόλοιπα κέρδη που μένουν μοιράζονται πάλι ισόποσα δια πέντε.

Χρηματοδότηση 5.000-25.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ

Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.;

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;

Χρηματοδότηση Κοινσεπ

Πλεονεκτήματα – Κίνητρα για σύσταση Κοινσεπ

Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΟΙΝΣΕΠ

Check Also

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που προβλέπει την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add