Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ

ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ Φιλοσοφία της Παιδείας – Σημειώσεις

ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠ.ΠΑΙ.Κ Φιλοσοφία της Παιδείας – Σημειώσεις

Τι κάνει μια δραστηριότητα «εκπαιδευτική»;

•Σύμφωνα με τον Dewey (1916), η ανάπτυξη μέσα από την εκπαίδευση προωθεί δεξιότητες:

• Γνώσης

• Κατανόησης

• Κριτικής Σκέψης

• Ανάπτυξης Στάσεων

Ο Παιδαγωγός οφείλει να γεφυρώσει τον ‘κόσμο’ της σκέψης του ‘μαθητή’ με την καθιερωμένη αποδεκτή γνώση.

Εστιάζεται σε μαθησιακές διαδικασίες, κυρίως από γνωστική άποψη.

Σύμφωνα με τον Dewey η εκπαίδευση αναφέρεται σε μαθησιακές διαδικασίες που έχουν αξία.

Σημαντικό ρόλο έχει και η ατομικότητα του μαθητευόμενου.

Σημαντικό ρόλο έχει και η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η μάθηση.

Σημαντικό ρόλο έχει και η δουλειά του παιδαγωγού.

• Παιδαγωγώ σημαίνει βοηθώ το παιδί να γίνει ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης.

Περιλαμβάνει τη διαδικασία που βοηθάει τους μαθητευόμενους να γίνουν υπεύθυνες προσωπικότητες με λειτουργική δυνατότητα στο κοινωνικό σύνολο.

Κοινωνικοποίηση χωρίς καταναγκασμό.

Η αγωγή μπορεί να οριστεί ακόμα σαν:

• Εκμάθηση κοινωνικών ρόλων.

• Σχεδιασμένη ενέργεια εγχάραξης γνώσεων και αξιών.

• Διαδικασία Κοινωνικοποίησης.

• Δημιουργική Διαδικασία.

• Προσπάθεια προσαρμογής.

• Σχέση Αλληλεπίδρασης.

• Μηχανισμός Καθοδήγησης.

• Επίδραση του Ενήλικα στον κόσμο.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν στόχο τους την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής σκέψης και της διαλεκτικής θεώρησης της πραγματικότητας.

 

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add