Ασφάλιση εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ.
Ασφάλιση εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ.

Ασφάλιση των εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ.

Ασφάλιση των εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής-Ασφάλιση

Συνεταιριστής μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο. Όπως προκύπτει και από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του νόμου 4019/11, μόνη η συμμετοχή στην επιχείρηση δεν προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου και δε δημιουργεί ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Συνεπώς επιτρέπεται η συμμετοχή ακόμα και όσων υπάγονται στο νόμο Κατσέλη, έχουν κόκκινα δάνεια κ.ο.κ. Ως εταίροι μπορούν επίσης να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα, αλλά η συμμετοχή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των μελών. Αυτοί που απαγορεύεται να συμμετέχουν ως μέλη είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε Ο.Τ.Α., με εξαίρεση τη συμμετοχή τους σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μέλος μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που εδρεύει στην ίδια Περιφερειακή ενότητα κι έχει τον ίδιο καταστατικό σκοπό.

Σχετικά με την ασφάλιση των εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ. υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που θα πρέπει να αναφερθούν. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ότι ο συνεργαζόμενος-εργαζόμενος ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. και έχει χαμηλότερα ασφάλιστρα σε σχέση με τον Ο.Α.Ε.Ε. που είναι υψηλότερα και στο οποίο είναι αφαλισμένες οι άλλες επιχειρήσεις. Ο συνεταιριστής-συμμέτοχος που είναι απλά καταναλωτής στο συνεταιρισμό και δεν εργάζεται σε αυτόν, μπορεί να μην ασφαλιστεί καθόλου. Οι δυνατότητες αυτές επιτυγχάνουν την συγκέντρωση κοινωνικού κεφαλαίου για την ίδια την επιχείρηση. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος μπορεί να είναι ενεργά υποστηρικτής Κοιν.Σ.Επ. και να προσφέρει με την εμπειρία του υπηρεσίες, χωρίς να πληρώνει ασφαλιστικό ταμείο. Βεβαίως οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να διεκδικήσουν εφόσον αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα και όλα τα προνόμια που έχουν αντίστοιχες μορφές επιχειρήσεων στις χώρες της Ε.Ε. στο θέμα της φορολόγησης και της ασφάλισης.

Χρηματοδότηση 5.000-25.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ

Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.;

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;

Χρηματοδότηση Κοινσεπ

Πλεονεκτήματα – Κίνητρα για σύσταση Κοινσεπ

Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΟΙΝΣΕΠ

Αρχικό κεφάλαιο κίνησης και κέρδη κοινσεπ

Check Also

Κοιν.Σ.Επ.

Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 1. Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Μητρώο, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το Καταστατικό και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα κατατίθενται προς έγκριση στο Τμήμα Μητρώου. 2.Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add