Β ΒΑΣΗ Basis Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου εργαλείου (Δείκτη) και του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Όσο το Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) πλησιάζει στη λήξη του, η βάση τείνει να μηδενιστεί. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Prime broker Είναι ο διαμεσολαβητής (broker) ο οποίος, εκτός από τη μεσολάβηση για την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων ...

Β

Β

ΒΑΣΗ

Basis

Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου εργαλείου (Δείκτη) και του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Όσο το Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) πλησιάζει στη λήξη του, η βάση τείνει να μηδενιστεί.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Prime broker

Είναι ο διαμεσολαβητής (broker) ο οποίος, εκτός από τη μεσολάβηση για την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αγοραστών και πωλητών, παρέχει και άλλες υπηρεσίες στους πελάτες του, όπως διοικητική υποστήριξη, back office, θεματοφυλακή, συμψηφισμό, έρευνα αγοράς και προσφορά χρεογράφων στον πελάτη ο οποίος δανείζεται για να πωλήσει short. Πελάτες του prime broker είναι επαγγελματίες επενδυτές και τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds). Τα τελευταία επιλέγουν συνήθως έναν prime broker για την εκτέλεση όλων των συναλλαγών τους, ώστε να μη διαρρεύσει στην αγορά η επενδυτική τους στρατηγική. Ο prime broker αναλαμβάνει ενίοτε τον κίνδυνο για λογαριασμό άλλων brokers.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Asset allocation optimisation

Είναι η διαδικασία που επιτρέπει στον επενδυτή να επιτύχει τον καλύτερο συνδυασμό απόδοσης – κινδύνου.

ΒΕΤΑ

Beta

Τι είναι ο συντελεστής Βήτα (beta coefficient)

Ο δείκτης που μετράει τη μεταβολή της τιμής της μετοχής σε σχέση με τη μεταβολή των τιμών ολόκληρης της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν το beta της μετοχής Χ είναι 1.4 αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που η αγορά κατά τη διάρκεια ενός χρόνου αυξηθεί κατά 100%, η μετοχή μας σύμφωνα με το beta που έχει θα αυξηθεί 140%.

 

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add