Δημοσίευση ισολογισμών
Δημοσίευση ισολογισμών

Δημοσίευση Ισολογισμού σε Ιστοσελίδα

Δημοσίευση Ισολογισμού σε Ιστοσελίδα

Σε περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει ιστοσελίδα κατά την απογραφή της εταιρείας σας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε περίπτωση που δεν είχατε δημιουργήσει ιστοσελίδα την περίοδο εκείνη για την εταιρεία σας, μπορείτε να την δηλώσετε οποιαδήποτε στιγμή στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσω της ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΕΠΕ & ΑΕ), καταβάλοντας 10,00€ τέλη καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ακολούθως η υπηρεσία όπως ενημερώνει προβαίνει στα εξής:

καταχωρούν την αίτηση/ δήλωση
δίνουν ΚΑΚ
συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο “website” της εφαρμογής του ΓΕΜΗ και
ανεβάζουν στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση, ως εξής : «Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ η από __-___-201__ αίτηση/ δήλωση της ιστοσελίδας (www____________________) της Εταιρείας με επωνυμία «____________________», το διακριτικό τίτλο «____________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να

Πόσους Ισολογισμούς και για πόσο καιρό πρέπει να έχω στην Ιστοσελίδα?

Μπορείτε να ανεβάσετε όσους ισολογισμούς επιθυμείτε στην ιστοσελίδα σας. Από την στιγμή που θα δημοσιεύσετε κάποιον ισολογισμό πρέπει να μείνει δημοσιευμένος και σταδιακά να δημιουργηθεί αρχείο των τελευταίων 5 ετών.

Διαβάστε πληροφορίες σχετικά με την δημοσίευση ισολογισμού σε ιστοσελίδα

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add