Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Σύγχρονη Επιχείρηση

Διαδικτυακή εκδήλωση-workshop του ΕΒΕΘ με θέμα “Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Σύγχρονη Επιχείρηση” στις 22 Ιουνίου 2021

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) διοργανώνει την Τρίτη 22/6/2021 και ώρα 15:00 την τέταρτη διαδικτυακή εκδήλωση – workshop, για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, start – ups, επιχειρήσεων νέων και γυναικών, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:

  • 15:00 – 15:10 Χαιρετισμός του κ. Κωνσταντίνου Μωραϊτίδη, Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων – μέλους της Διοικητικής  Επιτροπής του ΕΒΕΘ
  • 15:10 – 15:30 Παρουσίαση των δράσεων του έργου IPMED για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής  ιδιοκτησίας  από τον κ.  Αντώνη Μπούμπουλα, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ
  • 15:30 – 16:15 Εισήγηση της κας Έφης Τζίβα, Καθηγήτριας στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στο Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με θέμα: «Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και η σημασία τους για τις σύγχρονες επιχειρήσεις»
  • Η κα Τζίβα θα παρουσιάσει με προσιτό τρόπο την έννοια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα επιμέρους δικαιώματα και ειδικά για τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (εθνικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως και επιγραμματικά για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη σημασία τους για τις επιχειρήσεις. Θα δοθεί έμφαση στις “νεοφυείς” επιχειρήσεις και τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συνδυαστικά με καινοφανείς τρόπους χρηματοδότησης, για την είσοδο και επιβίωσή τους στην αγορά. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η κτήση αλλά και η χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή οικονομία και οι διάφορες προεκτάσεις οικονομικού αλλά και κοινωνικοηθικού περιεχομένου που παρουσιάζει σήμερα, όπως και στο άμεσο μέλλον, η χρήση αυτή.
  • 16:15 – 16:30 Ερωτήσεις-απαντήσεις

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου IPMED “IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the Mediterranean Region”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED και εθνικούς πόρους και αποσκοπεί να συμβάλει στην αύξηση του δυναμικού καινοτομίας νέων και γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), μέσα από την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο workshop παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μέσω του συνδέσμου  https://zoom.us/webinar/register/WN_WPx1G6BLSWO2cfFCqTT6Ow

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM, μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 και στη συνέχεια θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Τέλος σημειώνουμε ότι το workshop θα βιντεοσκοπηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στα πλαίσια του έργου IPMED.

Πληροφορίες : ΕΒΕΘ/Τηλ. 2310 370180 – 2

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add