Futures and Options

Πώς θα διανεμηθεί το κοινωνικό μέρισμα

Πώς θα διανεμηθεί το κοινωνικό μέρισμα

Στην κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη και του υφυπουργού Εργασίας Β. Κεγκέρογλου, ξεκαθαρίζεται πως η δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος δεν θα υπερβεί το ποσό των 450 εκατ. ευρώ.

Τα όρια εισοδήματος

Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος ορίζεται ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των 7.050 ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί.
Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας. Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών/η αιτούσα έχει στάθμιση 1, ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση 1/6.
Ειδικότερα προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο σε 1/3, ενώ προκειμένου για δικαιούχο/οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά 1/6.
Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:
Δικαιούχοι Βασικό όριο εισοδήματος (€) Καταβαλλόμενο
ποσό (€)
Αιτών/Αιτούσα 7.050 500,00
Σύζυγος/φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013) + 2.350 + 166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο/φιλοξενούμενο ανήλικο + 1.175 + 83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες
(για το 1ο προστατευόμενο τέκνο)
+2.350 + 166,67
Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω +1.175 +83,33
Για τις υποβληθείσες αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί ή εκκρεμούν προς εξέταση ως βασικό όριο εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των 7.050 ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί.

Τα κριτήρια χορήγησης

Η εξέταση των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος θα γίνει από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή δήλωσης από τους αιτούντες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, προς το σκοπό χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος.

Πότε θα καταβληθεί

Για τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 και πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί 15 ημέρες μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014.
Για τις λοιπές αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω ελέγχου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή έχουν παραπεμφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την 1/10/2014 έως και την 10/10/2014.

Εκ των υστέρων έλεγχοι

Σύμφωνα με την απόφαση η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δύναται σε κάθε περίπτωση να προβαίνει σε έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, με βάση τις υποβληθείσες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2013 ή 2014.

Πηγή:www.reporter.gr

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις φορολογικές δηλώσεις
Exit mobile version