Διορθώσεις στο Ε9

Σύντομα θα ανοίξει για όλους τους φορολογούμενους η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για όλα τα έτη για τα οποία έχουν λάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας οι φορολογούμενοι.

‘Ετσι θα είναι εφικτή η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά τα ποσά που τους έχουν βεβαιωθεί με τα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ για τα συγκεκριμένα έτη και να περιμένουν στη συνέχεια νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο θα καθοριστεί ο πραγματικός φόρος που πρέπει να πληρώσουν. Όπου υπάρχουν θετικές διαφορές θα κληθεί ο φορολογούμενος να πληρώσει πρόσθετο φόρο ενώ όπου υπάρχουν αρνητικές διαφορές ο φορολογούμενος θα εισπράξει το σχετικό ποσό του φόρου ή θα συμψηφιστεί με μελλοντικές του φορολογικές υποχρεώσεις.

Η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 θα παραμείνει ανοικτή τουλάχιστον έως το τέλος Ιανουαρίου και οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διορθώσεις τόσο στον πρώτο πίνακα του Ε1 που αφορά στα κτίσματα και τα εντός σχεδίου οικόπεδα και στον δεύτερο πίνακα που αφορά στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού εκτάσεις. Η διόρθωση των δηλώσεων Ε9 θα γίνει χωρίς να επιβληθούν πρόστιμα στους φορολογούμενους.

τι φόρο θα πληρώσω

Check Also

Πως γίνεται η ρύθμιση οφειλών στο taxisnet

Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet άνοιξε και ήδη αρκετοί φορολογούμενοι έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους. Παρατίθενται ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την αποπληρωμή των οφειλών τους: Πρώτο Το πρώτο βήμα είναι η είσοδος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Στη συνέχεια ο φορολογούμενος θα ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add