Δουλειά στο Δημόσιο για 50.000 ανέργους με νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Δουλειά στο Δημόσιο για 50.000 ανέργους

Το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η «πρώτη δόση» προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Θα αφορά κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε δήμους και δημόσιες υπηρεσίες. Συνολικά, θα καλυφθούν 50.000 θέσεις.

Το πρόγραμμα που θα καλύψει ανάγκες δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων και δήμων, θα αφορά 5μηνη απασχόληση 50.000 ανέργων. Θα προκηρύσσεται ανά ομάδες, με ένα μέρος του, για 5.000 με 10.000 ανέργους, να έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να καλύψει θέσεις που αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας σε δημόσιους φορείς. Προφανής στόχος είναι να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες στον τομέα καθαριότητας σε υπουργεία, ταμεία και δήμους.

Αυτό που διαφοροποιεί τις συγκεκριμένες θέσεις από τις υπόλοιπες, είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνεργοι θα ασφαλίζονται με καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών. Θα αμείβονται όμως με τις ίδιες μηνιαίες αποδοχές που προβλέπονταν και στα προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ήτοι με 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490 ευρώ το μήνα για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω (καθαρές αμοιβές). Αντίστοιχα οι καθαρές αμοιβές ορίζονται στα 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427 ευρώ το μήνα για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών.

Συνολικά, τα προγράμματα θα αφορούν 50.000 ανέργους. Βάσει του σχεδιασμού, οι προσλήψεις θα αφορούν θέσεις σε δήμους, σχολεία, μουσεία, ΚΕΠ, δικαστήρια, Μητροπόλεις, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, λιμάνια και άλλους φορείς του δημοσίου.

Οι διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2014. Αποσκοπούν στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ αιτίας της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία.

Οι άλλες ειδικότητες θα καθοριστούν με βάση τις ανάγκες των φορέων του δημοσίου που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5. Ανεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Μέσα στον Σεπτέμβριο ή το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, αναμένεται να οριστούν και οι σχετικές ημερομηνίες – προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν και θα καταταγούν στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,

4) Ηλικία και

5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

 

122 προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα

Τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση και την κατάρτιση 116.000 ανέργων

Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ

Επίδομα ανεργίας 360 ευρώ για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

 

Check Also

Lavris Hotels

MARKETING EXECUTIVE

MARKETING EXECUTIVE: Η Ξενοδοχειακή μονάδα Cooee Lavris Hotels & Spa 4* που βρίσκεται στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου Κρήτης αναζητεί Marketing Executive με ειδίκευση στον ξενοδοχειακό κλάδο για τον σχεδιασμό marketing plan και branding strategy καθώς και για την υλοποίησή τους. Απαιτούμενα προσόντα: • Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Τουριστικών επιχειρήσεων • Γνώση digital marketing • ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add