Δωδεκάμηνη απασχόληση 180 ατόμων ως επικουρικό προσωπικό

Η Υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου ενέκρινε τις διαδικασίες πρόσληψης και απασχόλησης 180 ατόμων ως επικουρικό προσωπικό και με σχέση εργασίας που ορίζεται από το Ιδιωτικό Δίκαιο Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, ενώ η κατανομή των θέσεων θα γίνει κυρίως σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διάφορων Περιφερειών, αλλά και στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

Η πρόσληψη αυτού του επικουρικού προσωπικού είναι αποτέλεσμα κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ενώ οι προκαλούμενες δαπάνες θα αφορούν τον προϋπολογισμό των κέντρων στα οποία θα απασχοληθούν οι 180 ωφελούμενοι.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά από αιτήματα των φορέων, σύμφωνα με τα οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

rgas1.jpg

 

 

Check Also

Προσλήψεις στο Δημόσιο

Προσλήψεις στο Δημόσιο Οργανισμοί και εταιρείες του Δημοσίου αναζητούν εποχικούς υπαλλήλους. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τρέχουν αρκετοί διαγωνισμοί για προσλήψεις προσωπικού άμεσα. Σε ΔΕΗ, Μουσεία και το Ελληνικό Φεστιβάλ έχουν ανοίξει 1.150 θέσεις. Συγκεκριμένα: Η ΔΕΗ αναζητά 122 εποχικούς υπαλλήλους και ακόμη 112 ο ΑΔΜΗΕ, που εξασφαλίζει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη των αναγκών ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add