Εκπαίδευση Forex: Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση

Εκπαίδευση Forex: Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση

Οι περισσότεροι επενδυτές είναι προβληματισμένοι με την ιδέα της τεχνικής ανάλυσης. Το συνηθισμένο επιχείρημα είναι ότι οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά τα οικονομικά στοιχεία αλλά και τις παγκόσμιες και πολιτικές εξελίξεις. Οι υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης παραβλέπουν αυτούς τους παράγοντες και επικεντρώνουν στις μεταβολές των τιμών και στην διαγραμματική απεικόνιση. Ποια προσέγγιση είναι η καλύτερη? Είναι δυνατόν να προβλέψει κάποιος την μελλοντική τιμή των ισοτιμιών των νομισμάτων χωρίς να αναλύει τα οικονομικά στοιχεία?

«Ο κύριος λόγος που οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν την κίνηση των τιμών είναι να εντοπίσουν σημεία εισόδου και εξόδου για τις συναλλαγές τους» επισημαίνει ο Χάρις Κωνσταντίνου, αναλυτής ισοτιμιών στην TeleTrade, «αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας τα γραφήματα από το να ακολουθεί μακροοικονομική ανάλυση και την επικαιρότητα.» Οι τεχνικοί αναλυτές μπορούν να εντοπίσουν την κατεύθυνση της κίνησης πιο εύκολα, και έτσι να εντοπίσουν την τάση με μεγαλύτερη σαφήνεια. Η τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και την μείωση του επενδυτικού κινδύνου, κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν οι επενδυτές που χρησιμοποιούν θεμελιώδεις ανάλυση.

Είναι δύσκολο να μάθει κάποιος τεχνική ανάλυση?

Οι επιτυχημένοι τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η τεχνική ανάλυση μπορεί να μαθευτεί γρήγορα από κάποιον. Αν χρησιμοποιηθεί με λογική, και συνέπεια μπορεί να αποδώσει μακροχρόνια κέρδη. Είναι αλήθεια ότι η τεχνική ανάλυση δεν είναι πολύ δύσκολη να την κατανοήσει κάποιος. Αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο είναι να ελέγξει κάποιος τα συναισθήματα του, την απληστία του και άλλες ψυχολογικές παρενέργειες όταν καταγράφονται ζημίες και αρνητικές επενδυτικές επιλογές.

Χρειάζεται όμως και πολύ δουλειά. Για να γίνεις επιτυχημένος τεχνικός αναλυτής πρέπει να μελετήσεις διεξοδικά διαφόρους τύπους γραφημάτων (διαφορετικά χρονικά περιθώρια, όπως πεντάλεπτα, ωριαία, και ημερήσια γραφήματα) και να αναλύσεις πως οι διάφοροι τεχνικοί δείκτες αποδίδουν σε διαφορετικά γραφήματα και συνθήκες. Είναι πολύ χρήσιμο κάποιος να ξεκινήσει με έναν δοκιμαστικό λογαριασμό και να εξασκηθεί με τους διαφορετικούς δείκτες πριν προχωρήσει σε επένδυση με πραγματικά χρήματα.

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου έχει κάνει την τεχνική μελέτη αυτή σήμερα πιο εύκολη σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα όλοι οι forex brokers παρέχουν δωρεάν εργαλεία για διαγραμματική ανάλυση (και δοκιμαστικούς λογαριασμούς) που σου επιτρέπουν να δοκιμάσεις τεχνικούς δείκτες και διαφορετικές χρονικές περίοδοι. Μπορεί να ακούγεται τετριμμένο αλλά η διαρκείς εξάσκηση οδηγεί στην βελτίωση και δεν υπάρχει υποκατάστατο για αυτό στην διαπραγμάτευση forex.

 

 

Check Also

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου για το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΣΠΑ 2014-2020 κυμαίνεται από 25.000,00€ έως 400.000,00€ και η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων δεν μπορεί να υπερβεί τους τριάντα (30) μήνες.   Το ύψος της επιχορήγησης είναι 45% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και μπορεί ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add