Ελεύθερες οι συναλλαγές ως 300.000 ευρώ εντός της Κύπρου

Σε πλήρη ελευθεροποίηση των συναλλαγών εντός της Κύπρου μέχρι 300 χιλ. ευρώ και σε χαλαρώσεις των συναλλαγών με το εξωτερικό προχώρησε σήμερα το υπουργείο οικονομικών

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add