Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) Θεσ/νίκης

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) του ΟΚΑΝΑ πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) το 1998 και έλαβε νέα πιστοποίηση ως Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ), το 2002. Παράλληλα με την έδρα του ΕΚΚΕΕ στην Αθήνα, o OKANA δημιούργησε ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων στη Βόρεια Ελλάδα.

Κύριος στόχος του Κέντρου είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση σε ποικίλους επαγγελματικούς τομείς των υπό απεξάρτηση ή των απεξαρτημένων από ουσίες ατόμων, με στόχο την ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας. Παράλληλα το ΕΚΚΕΕ παρέχει συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως: ενημέρωση και κινητοποίηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, επαγγελματικό προσανατολισμό, ψυχολογική υποστήριξη για ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και συμβουλευτική για την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και συναλλαγής με υπηρεσίες, εργοδότες και γενικότερα τον εργασιακό χώρο.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των επαγγελματικών φορέων, των επιχειρήσεων και των εργοδοτών σε θέματα προώθησης στην αγορά εργασίας των καταρτιζόμενων, μέσω και της αξιοποίησης από την πλευρά τους των ειδικών κινήτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την αποτελεσματική επαγγελματική ενσωμάτωση του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Σε συνδυασμό με την επαγγελματική κατάρτιση παρέχονται στους καταρτιζόμενους κι άλλες υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας όπως: σύνδεση με εργοδοτικούς φορείς και διαμεσολάβηση σε εργοδότες, συμβουλευτική για τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία εταιρικών σχημάτων, συμβουλευτική σε θέματα νομικά, ασφαλιστικά και οικονομοτεχνικής κάλυψης ατομικών και επιχειρηματικών δράσεων.

Για τη διευκόλυνση του όλου προγράμματος υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και τους τοπικούς φορείς.

Το ΕΚΚΕΕ παρέχει υπηρεσίες:

Προκατάρτισης
Επαγγελματικής κατάρτισης
Πρακτικής άσκησης
Συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
Προώθησης στην απασχόληση
Δημιουργικά εργαστήρια
Πρακτική Άσκηση Επαγγελματιών Υγείας

Διαθέτει άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά και τεχνικά μέσα, (έξι αίθουσες στην Αθήνα δυναμικότητας 90 ατόμων και τρεις στη Θεσσαλονίκη δυναμικότητας 45 ατόμων), για την επαγγελματική κατάρτιση των μελών σε διάφορους τομείς:

Επαγγέλματα που αφορούν νέες τεχνολογίες: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τεχνικές λήψης φωτογραφίας και εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα, επεξεργασία εικόνας.
Τεχνικά επαγγέλματα: κηποτεχνική, τεχνίτες φυσικού αερίου, βοηθός ηλεκτρολόγου, βοηθός υδραυλικού, μηχανικοί αυτοκινήτων, μεταποίηση ενδυμάτων.
Καλλιτεχνικά επαγγέλματα: σχεδιασμός και κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων, μεταξοτυπία, αγιογραφία, βιτρώ, σχεδίαση – μακέτα κοσμήματος με χρήση νέων τεχνολογιών, καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, κατασκευή και πώληση διακοσμητικών ειδών, ανθοδετική, μουσική, δημοσιογραφική ομάδα και δημιουργική γραφή.
Οικολογικά περιβαλλοντικά επαγγέλματα: τυποποίηση, συσκευασία και προώθηση βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, βιολογικές καλλιέργειες.

Δημιουργικά Εργαστήρια 2011 – 2012

Σήμερα στο ΕΚΚΕΕ Αθήνας υλοποιούνται μη επιδοτούμενα Δημιουργικά Εργαστήρια Διαχείρισης Ελεύθερου Χρόνου, διάρκειας περίπου 6 μηνών στα κάτωθι αντικείμενα:

αναλογική / ψηφιακή φωτογραφία
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διαδίκτυο (δύο τμήματα)
ζωγραφική και καλλιτεχνική δημιουργία
ομάδα μουσικής

Στο πλαίσιο των δημιουργικών εργαστηρίων αξιοποιούνται το μόνιμο προσωπικό του ΕΚΚΕΕ καθώς και εθελοντές – εκπαιδευτές.

Το παράρτημα του ΕΚΚΕΕ στη Θεσσαλονίκη υλοποιεί δημιουργικές δράσεις διαχείρισης ελεύθερου χρόνου όπως: καθημερινή λέσχη κινηματογράφου, δανειστική βιβλιοθήκη, λειτουργία internet cafe, ομάδες καλλιτεχνικών και αθλητικών ενδιαφερόντων.

Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματικών φορέων, των επιχειρήσεων και των εργοδοτών σε θέματα προώθησης στην αγορά εργασίας και αποτελεσματικής επαγγελματικής ενσωμάτωσης των καταρτιζόμενων, μέσω και της αξιοποίησης από την πλευρά τους των ειδικών κινήτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία (πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες), αποτελεί κύριο τομέα της δραστηριότητας του ΕΚΚΕΕ. Το ΕΚΚΕΕ του ΟΚΑΝΑ απευθύνει διαρκή ανοιχτή πρόσκληση σε επαγγελματικούς φορείς, επιχειρήσεις και εργοδότες, προκειμένου να προωθηθούν στην αγορά εργασίας οι ωφελούμενοι – καταρτισμένοι των προγραμμάτων του. Καλούμε όσους μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια για ολική κοινωνική ένταξη να συμπεριλάβουν στο εργατικό δυναμικό τους καταρτισμένους του ΕΚΚΕΕ. Η προσφορά θέσης εργασίας σε μια επιχείρηση -με την αρωγή επιδότησης θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ- έχει ταυτόχρονα και κοινωνικό αντίκτυπο.

ΕΚΚΕΕ Αθήνας, Πύρλα 29, 1145, Πατήσια, τηλ: 210 8544820, 8542936, fax: 210 8544819. EKKEE Θεσ/νίκης, Μοναστηρίου 4,Θεσσαλονίκη, 54629, τηλ: 2310 566136-37, fax: 2310 548187.

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) Θεσ/νίκης

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 4, 54629, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 566136-7

Fax: 2310 548187

OKANA ekkee

okana espa

OKANAthess

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add