ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50.000€ ΣΕ ΚΟΙΝΣΕΠ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Κ.ΑΛ.Ο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Κ.ΑΛ.Ο

Η Κοινωνική Οικονομία (ΚΑΛΟ) απαρτίζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάποιο κλάδο παράγοντας είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες με κοινωνικό «αποτύπωμα». Για παράδειγμα στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα φροντιστήρια που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία στηρίζουν οικογένειες με πενιχρές οικονομικές δυνατότητες. Επίσης, βρίσκονται εταιρίες στον κλάδο του τουρισμού, που επιλέγουν να προωθούν πακέτα διακοπών σε οικογένειες με Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και εταιρίες τυποποίησης και παραγωγής λαδιού στην επαρχία (πχ Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη). Ουσιαστικά το υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις θα στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυξη της χώρας.

Στο σχετικό μητρώο συμπεριλαμβάνονται 1.300 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) μεταξύ των οποίων πολύ λίγες είναι ενεργές. Από τον Οκτώβριο της περασμένης χρονιάς με την  ενεργοποίηση του νόμου 4430/2016 για την Κοινωνική Οικονομία που είναι γνωστός και ως «νόμος Αντωνοπούλου» έχουν υποβληθεί 122 νέες αιτήσεις σχετικά με τη δημιουργία νέων ΚΟΙΝΣΕΠ ενώ 24 πήραν ήδη έγκριση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι το καλοκαίρι και έπειτα το υπουργείο Εργασίας θα ανακοινώσει πότε θα ξεκινήσει η επιχορήγηση των επιχειρήσεων.
Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Οικονομίας όμως επικεντρώνεται και σε άλλους βασικούς τομείς.

Πρωταρχικός στόχος είναι να δημιουργηθούν το λιγότερο 100 Φορείς Υποστήριξης σε όλη τη χώρα στους οποίους μάλιστα  θα υπάρχουν και φορείς από παλαιότερες ΚΟΙΝΣΕΠ. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί που εισέρχονται τώρα στο χώρο μπορούν να στηριχθούν με επιχειρηματικά σχέδια, με προώθηση εξαγωγών, ακόμα και με συστέγαση προϊόντων για μείωση λειτουργικών δαπανών.

Ταυτόχρονα  θα πραγματοποιείται έλεγχος των επιχειρήσεων έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την  πορεία τους. Οι επιχειρήσεις που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν ομαλά θα ενισχύονται με πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία που σημαίνει ότι το υπουργείο Εργασίας είτε θα προτείνει τις επιχειρήσεις αυτές για να λάβουν δάνεια από τράπεζα, είτε θα λειτουργεί ως εγγυητής τους.Check Also

CLLD LEADER

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

CLLD LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add