Futures and Options

Επιδότηση θερμαντικών σωμάτων – Εστίαση. Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Επιδότηση θερμαντικών σωμάτων – Εστίαση. Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1. Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;
Απ.: Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλες οι Επιχειρήσεις εστίασης
(εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κ.α.) και συγκεκριμένα επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10
 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας
Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20
 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών
Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

2. Ερ.: Ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες;
Απ.: Μία επιχείρηση, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 Να δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του
ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας)

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De minimis),
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι
θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.

3. Ερ.: Ποια πρέπει να είναι η Νομική Μορφή των επιλέξιμων επιχειρήσεων

Απ.: Λήπτες της ενίσχυσης, είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Ειδικότερα μπορεί να είναι:
 Ατομική Επιχείρηση
 Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε )
 Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)
 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.)
 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε
 Συνεταιρισμός
 ΑΜΚΕ
 Άλλες νομικές μορφές που έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή
δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

4. Ερ.: Ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης από τη Δράση;

Απ.: Η Δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού
σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) εξωτερικού χώρου και
μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο
αριθμός των τ.μ. δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό
της επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό
θερμαντικών σωμάτων.

5. Ερ. : Ποιο είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια
επιχείρηση;

Απ.: Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο
εστίασης ανέρχεται σε 5.000 €. Επομένως αν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερους
από έναν χώρο εστίασης για τους οποίους πρόκειται να προβεί στην προμήθεια
θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, το όριο των 5000 € ισχύει για κάθε χώρο
εστίασης.

6. Ερ.: Πως υπολογίζονται τα τ.μ. εξωτερικού χώρου και πως νοείται η
νομιμότητα της χρήσης των εξωτερικών χώρων;

Απ.: Για κάθε κατάστημα εστίασης υπολογίζονται τα τ.μ εξωτερικού χώρου που
περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας (αυλή, ταράτσα, βεράντα, κ.α), στην άδεια
χρήσης κοινόχρηστου εξωτερικού χώρου καθώς και του επιπλέον κοινόχρηστου
χώρου που παραχωρείται βάσει του Άρθρου 65 (Ν. 4688/2020). Θα πρέπει για τις δυο πρώτες περιπτώσεις να υπάρχει σχετική άδεια σε ισχύ και για την τρίτη η αίτηση
προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

7. Ερ.: Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος;

Απ.: Κάθε Δυνητικός Λήπτης της επιχορήγησης μπορεί να υποβάλει μία (1) μόνο
αίτηση για κάθε ΑΦΜ και για το σύνολο των χώρων εστίασης που διαθέτει.
8. Ερ. Έχω αγοράσει θερμάστρες πριν την προκήρυξη της Δράσης. Μπορώ να ωφεληθώ;

Απ.: Ναι. Η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την
01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης,
καλύπτεται από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε
τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ από τους επιλέξιμους, κατά την ημερομηνία
προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησής του προς χρηματοδότηση.

9. Ερ.: Έχω επιχείρηση η οποία έχει χώρους εστίασης (μπαρ, καφετέρια,
σνακ μπαρ σε παραλία). Τι επιχορήγηση μπορώ να έχω;

Απ.: Έστω ότι έχω ένα εστιατόριο με 24 τ.μ. αυλή, μια καφετέρια με άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου 32 τ.μ για τα οποία βάσει του Άρθρου 65 του νόμου 4688 έχω
κάνει αίτηση για επιπλέον χρήση του χώρου που ήδη χρησιμοποιώ, που μπορεί να
φτάσει τα 64 τ.μ. κι ένα εστιατόριο σνακ μπαρ με άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
35 τ.μ.
Αγόρασα 6 επιτοίχια θερμαντικά κάτοπτρα τον Ιούνιο για την καφετέρια κόστους 60
€ το καθένα χωρίς το ΦΠΑ και προτίθεμαι να αγοράσω για το εστιατόριο 3
θερμάστρες υγραερίου – μανιτάρια κόστους 110 € χωρίς το ΦΠΑ το κάθε μανιτάρι
και τέλος για το σνακ μπαρ 3 θερμάστρες κόστους 60 € και 2 μανιτάρια κόστους 100
€ χωρίς το ΦΠΑ.
Δικαιούμαι επιχορήγηση για 7 θερμαντικά σώματα για την καφετέρια (64/10=6,4
δηλαδή 7 που είναι ο αμέσως επόμενος ακέραιος ) και 360 € που ισοδυναμεί με την
αξία του καθενός σώματος (που είναι μικρότερη από 100 €) επί τον αριθμό των
σωμάτων (έχω αγοράσει 6 θερμαντικά σώματα) δηλαδή 360 €. Για την καφετέρια
αυτή δικαιούμαι να αγοράσω και να ενισχυθώ για την αγορά ενός επιπλέον
θερμαντικού σώματος, ώστε να φτάσω στην τιμή 7, που είναι η τιμή των
θερμαντικών σωμάτων που υπολογίζεται βάσει των τ.μ. Επομένως από το τιμολόγιο
που αποπληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020 και θα υποβάλλω θα λάβω ως ενίσχυση
όλο το ποσό (χωρίς το ΦΠΑ), ενώ μπορώ να υποβάλω τιμολόγιο για ένα ακόμη
θερμαντικό σώμα.
Για το εστιατόριο μπορώ μετά την αγορά των μανιταριών να υποβάλω τα
παραστατικά και να λάβω επιχορήγηση ίση με 300 € (που αντιστοιχεί σε 3
θερμαντικά σώματα (24/10=2,4 δηλαδή 3) επί την ανώτερη τιμή που μπορώ να έχω
ως επιχορήγηση δηλαδή 100 ανά θερμαντικό €. Επομένως από το τιμολόγιο που θα
υποβάλω ύψους 330 € (χωρίς το ΦΠΑ), θα λάβω ως ενίσχυση τα 300 €.
Ομοίως για το σνακ μπαρ μπορώ να υποβάλω παραστατικά για 5 θερμαντικά σώματα
μεν, αλλά θα πάρω ενίσχυση για τα 4 που αναλογούν (35/10=3,5,δηλαδή 4) και θα
πάρω 2 *100 και 2*60 = 320 € (από τα 380 που θα έχω πληρώσει).

Προσοχή όμως, επειδή δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί μια αίτηση
χρηματοδότησης μόνο μια φορά ανά ΑΦΜ, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί
αφού έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια όλων των θερμαντικών σωμάτων,
που έχει προγραμματίσει η κάθε επιχείρηση για το σύνολο των
εγκαταστάσεων της.

10. Ερ.: Μέχρι πότε μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλλει αίτηση
χρηματοδότησης στην εν λόγω δράση;

Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή για 2 μήνες. Συνεπώς, εντός αυτού του διαστήματος
μπορεί να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης.

11. Ερ.: Είναι συγκεκριμένος ο τύπος των θερμαντικών σωμάτων που
επιχορηγούνται;

Απ.: Όχι. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού
χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρική, φυσικού αερίου, πάνελ
υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομη/μεμονωμένη, ή μέρος κινητού
εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία
είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

12. Ερ.: Χώροι εστίασης που δεν είχαν εξωτερικό χώρο, αλλά απέκτησαν
βάσει του Άρθρου 65 Ν. 4688 δικαιούνται ενίσχυσης;

Απ.: Ναι, εφόσον ο Λήπτης της ενίσχυσης αναρτήσει το σχετικό δικαιολογητικό 6
του παραρτήματος V της πρόσκλησης.

 

3. Ερ.: Μπορώ να παραγγείλω τις θερμάστρες και να τις πληρώσω μετά την
έγκριση της επιχορήγησης;

Απ.: Όχι. Πριν από την οριστικοποίηση της υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης
ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια,
αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική
εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

14. Ερ.: Πόσο γρήγορα θα λάβω την ενίσχυση;

Απ.: Άμεσα, μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και την πραγματοποίηση του
ελέγχου Νόμιμης Λειτουργίας της Επιχείρησης από τον ΕΦΕΠΑΕ, θα κατατεθεί το
ποσό της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχει δηλωθεί κατά την
υποβολή της αίτησης και που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση.

15. Ερ.: Δεν έχω φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. Μπορώ να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Απ.: Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της Δράσης της
ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με
οποιαδήποτε οφειλή. Οι λήπτες της ενίσχυσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση
προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την
συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

16. Ερ.: Τι θα γίνει σε περίπτωση που το κόστος των θερμαστρών που
αγόρασα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στην
πρόσκληση της Δράσης;

Απ: Η επιχείρηση θα επιχορηγηθεί μέχρι του ποσού του κόστους αγοράς κάθε
θερμαντικού σώματος, με το ανώτατο ποσό τα 100€ χωρίς ΦΠΑ ανά θερμαντικό
σώμα στην περίπτωση που το κόστος αγοράς υπερβαίνει το ανώτατο δικαιούμενο
ποσό. Ειδικότερα, στην πλατφόρμα της Δράσης, είναι δυνατή η καταχώρηση μόνο
των μέγιστων τιμών. Συνεπώς αν θερμαντικό σώμα έχει αγοραστεί σε τιμή
μεγαλύτερη των 100,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα καταχωρηθεί
η τιμή αγοράς (π.χ. 110,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αλλά η μέγιστη
τιμή των 100,00€.
Επιπρόσθετα η επιχορήγηση θα αφορά στον αριθμό των θερμαντικών σωμάτων που
προμηθεύτηκε η επιχείρηση, εφόσον αυτός δεν υπερβαίνει των αριθμό των
δικαιούμενων βάσει των τ.μ. των εξωτερικών χώρων. Επισημαίνεται ότι με βάση τα
δηλούμενα τ.μ. ανά τόπο εγκατάστασης του καταστήματος εστίασης και την
δηλωθείσα τιμή αγοράς ανά θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ, γίνεται ο υπολογισμός
του προβλεπόμενου ποσού καταβολής από την πλατφόρμα ο οποίος είναι
δεσμευτικός για την οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησης.

17. Ερ.: Είναι απαραίτητο να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση τα
παραστατικά προμήθειας;

Απ: Ναι. Η υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατό να οριστικοποιηθεί αν δεν
επισυναφθούν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα παραστατικά προμήθειας, όπως αυτά
αποτυπώνονται στα πεδία 7, 8 και 9 του παραρτήματος V της πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι αν ένα δικαιολογητικό σχετίζεται με περισσότερους τόπους
εγκατάστασης, θα πρέπει να επισυναφθεί για κάθε ένα από αυτούς τους τόπους
εγκατάστασης διακριτά.

18. Ερ.: Τι γίνεται σε περίπτωση που τα έγγραφα που απαιτούνται δεν είναι
άμεσα διαθέσιμα;

Απ.: Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι:
 η άδεια λειτουργίας του χώρου εστίασης σε ισχύ, κατά την υποβολή της
αίτησης
 η κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr
 η άδεια χρήσης εξωτερικού χώρου (όπου αναγράφονται τα νόμιμα τ.μ.) (αν
πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για σχετικό χώρο)
 η αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το Άρθρο 65
του Ν. 4688/2020, (αν πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για σχετικό χώρο)
 αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού
Χώρου
 αντίγραφα των εξοφλημένων παραστατικών προμήθειας θερμαντικών
σωμάτων Εξωτερικού Χώρου
 αντίγραφα της εγγραφής σε Λογιστικά Βιβλία Επιχείρησης
 Φωτογραφίες εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων

 Η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ και
 Πίνακας Επιχορηγήσεων De Minimis
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μαζί με την αίτηση
υποβολής το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής του
παραρτήματος V, αλλιώς δεν είναι δυνατό να οριστικοποιηθεί η υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης.

19. Ερ.: Που υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Απ.: Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα gov.gr
που παρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση https://heatingdevices.gov.gr

20. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνω για να υποβάλλω αίτηση; Πως
ξεκινάω;

Απ.: Σε συνέχεια της συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του
Παραρτήματος V, κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα gov.gr που παρέχει το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση https://heating-devices.gov.gr με τους
κωδικούς του taxinet.
Καταχωρείτε, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τα τ.μ. για κάθε τόπο
εγκατάστασης του χώρου εστίασης, τον αριθμό και την τιμή αγοράς των
θερμαντικών σωμάτων που αιτείστε.
Στη συνέχεια και αφού έχουν γίνει οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι του ποσού
ενίσχυσης που θα λάβετε, υποβάλλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
καταχωρείτε τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που είναι άμεσα
συνδεδεμένος με την επιχείρηση. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι
πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η
οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού.
Προσοχή: Το μέγεθος για κάθε ένα από τα επιμέρους δικαιολογητικά που θα
υποβληθούν θα πρέπει να είναι μικρότερο των οχτώ (8) MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί
είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των ληπτών είναι δυνατή η υποβολή
συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

21. Ερ.: Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποια από τα υποβληθέντα
έγγραφα δεν είναι σε ισχύ;

Απ.: Αν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν από το Δικαιούχο
της Δράσης (ΕΦΕΠΑΕ) κατόπιν της υποβολής της αίτησης διαπιστωθεί πως κάποιο
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή της
αίτησης, τότε η αίτηση θα απορριφθεί και στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί
το ποσό της ενίσχυσης θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες επιστροφής των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εντόκως. Το ίδιο θα συμβεί και στην
περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών που τυχόν θα προκύψουν κατόπιν διαδικασίας
ελέγχου από τον Δικαιούχο ή/και άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

22. Ερ.: Στην περίπτωση που στη άδεια λειτουργίας δεν αναγράφονται τα τμ
των εξωτερικών χώρων του καταστήματος τι δικαιολογητικό πρέπει να
υποβληθεί ;

Απ: Θα πρέπει να υποβάλετε την άδεια λειτουργίας και κατάλληλο έγγραφο (πχ.
βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, κάτοψη καταστήματος κλπ.) από το οποίο να
προκύπτουν οι εξωτερικοί χώροι του καταστήματος.

Exit mobile version