Έως 10.000 ευρώ επιστροφή φόρου και ΦΠΑ σε επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία καθίσταται δυνατή η επιστροφή φόρων έως 10.000 ευρώ σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Η ρύθμιση αυτή θα έχει τη μορφή τροπολογίας στο πολυνομοσχέδιο που πρόκειται να συζητηθεί και να ψηφιστεί εντός της εβδομάδας από τη Βουλή και θα διαμορφώνει το νέο πλαίσιο στο οποίο ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και ο ΦΠΑ θα επιστρέφονται σε επιχειρήσεις κι επαγγελματίες μεγρήγορες διαδικασίες, ενώ για ποσά μέχρι 10.000 δεν θα συντελούνται έλεγχοι.

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων υπολογίζεται ότι καλύπτουν το 90% του συνόλου των περιπτώσεων και το 1,24% του συνολικού ποσού των επιστροφών φόρου αυτής της κατηγορίας. Εκτιμάται επίσης ότι από την εφαρμογή της νέας αυτής νομοθετικής ρύθμισης θα ωφεληθούν περισσότερες από 4.500 επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα θα ωφεληθεί το 1/3 των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ, καθώς οι εκκρεμείς επιστροφές θα δοθούν επίσης αυτόματα και χωρίς έλεγχο για ποσά έως 10.000 και αφορούν σε πλήθος (επιχειρήσεων και επαγγελματιών) που αντιστοιχεί στο 35% του συνόλου. Το δε συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το πέντε τοις χιλίοις του συνόλου των οφειλόμενων επιστροφών ΦΠΑ. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό σημαίνει πως από την αυτόματη επιστροφή του ΦΠΑ θα ωφεληθούν χιλιάδες φορολογούμενοι και δεν θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη και για ποσά επιστροφών ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ, οι δικαιούχοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ακόμη και πάνω από ένα έτος προκειμένου να εισπράξουν τα ποσά που τους αντιστοιχούν.

Από τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το Μάιο προκύπτει ότι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς όλες τις κατηγορίες των φορολογούμενων ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι τους επόμενους μήνες να επιταχυνθεί η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους φορολογούμενους, στις οποίες ανήκουν και οι επιστροφές φόρων που αναλύθηκαν παραπάνω. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα απόθεμα εκκρεμών επιστροφών φόρων για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, όπως προβλέπεται στην συμφωνία που συνόδευε την εκταμίευση της δόσης των 8,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.

Check Also

Πώς θα πληρωθεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ

Τελικά ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, όπως προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2018. Ταυτόχρονα, η τροπολογία αναφέρει και την εξαγγελία για άμεση επιστροφή ΦΠΑ έως το ποσό ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add