ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις
ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις

Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, η έκδοση της πρόσκλησης της οποίας αναμένεται εντός του τρέχοντος τριμήνου, θα ανέλθει σε 266,6 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια δαπάνη να αγγίζει τα 120.000.000 ευρώ.

Η δράση ΕΣΠΑ αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Επίσης έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Ποιοι είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι

– Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που θα προσδιοριστούν με την έκδοση της πρόσκλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται :

ξενοδοχεία

καταλύματα

ενοικιαζόμενα δωμάτια

camping

θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ

υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων -υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

ταξιδιωτικά πρακτορεία

οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων κτλ

–  Επιχειρήσεις καταλυμάτων  με τα ίδια χαρακτηριστικά,  που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.




Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της επιδότησης θα κυμαίνεται από 80.000 – 400.000 ευρώ. Η ένταση της ενίσχυσης θα αγγίξει το 40%, ενώ σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.

Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες :    

κτιριακά

μηχανήματα και εξοπλισμός

ξενοδοχειακός εξοπλισμός

συστήματα ποιότητας

Η/Υ και λοιπά περιφερειακά

λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα

δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας

δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης – συμμετοχής σε εκθέσεις

δαπάνες προσωπικού

Νέα δράση για νεοφυείς επιχειρήσεις ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ: Έρευνα, καινοτομία και ΜμΕ πρωταγωνιστούν στις νέες δράσεις

ΕΣΠΑ: Κατάρτιση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Βρείτε περισσότερα για προγράμματα ΕΣΠΑ και επιδοτήσεις

Check Also

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

O  Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε την Τρίτη 3-3-2021 τη απόφαση της δεύτερης (2η) τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00 αντί για την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add