Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση 2020

Ηλεκτρονική τιμολόγησηΈνα μεγάλο πρόβλημα  για την Ελλάδα είναι η φοροδιαφυγή με πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ΔΟΥ κάνει ελέγχους και εντοπίζει εκατοντάδες από τέτοια τιμολόγια. Έτσι, η Εφορία προσδοκά πολύ σύντομα, τα χάρτινα τιμολόγια να αντικατασταθούν από τα ηλεκτρονικά.

Η υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων είναι στόχος του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των ελέγχων με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό της έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων,  θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με την εξοικονόμηση πόρων, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατείας.

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Κ. Κόλλιας δήλωσε ότι: «Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ των εταιριών και κυρίως του ηλεκτρονικού τιμολογίου και του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, προκειμένου το ΤΑΧΙS.ΝΕΤ και η αρμόδια εφορία να έχουν, μέσω της άμεσης σύνδεσης, πλήρη γνώση των συναλλαγών, είναι κομβικής σημασίας παρέμβαση για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής.

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. κ. Β. Κορκίδης διευκρίνισε ότι: «Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνιστά σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εγχώριου επιχειρείν, συνεισφέροντας ταυτόχρονα τόσο στην καθιέρωση της διαφάνειας μεταξύ των συναλλαγών και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής όσο και στην εξοικονόμηση χρημάτων για τις εταιρείες.  Η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις με οριζόντιο τρόπο. Η μετάβαση στο νέο καθεστώς πρέπει να γίνει συντονισμένα και σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τις  μεγαλύτερες επιχειρήσεις  ανώνυμες εταιρείες και καταλήγοντας στις μικρότερες εξ’ αυτών και στους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού όμως πρώτα εκδοθεί υπουργική απόφαση καταγραφής των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης».

Ο γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Άκης Σκέρτσος δήλωσε ότι: «Ο ΣΕΒ στηρίζει την ηλεκτρονική τιμολόγηση γιατί ωφελεί όλους, εκτός από τους φοροφυγάδες. Ωφελεί το κράτος γιατί βελτιστοποιεί το ελεγκτικό του έργο, μειώνοντας την παραοικονομία, και γιατί επιτρέπει τον καλύτερο προγραμματισμό των εσόδων του. Ωφελεί και τις επιχειρήσεις  διότι μειώνει το λειτουργικό τους κόστους.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να προχωρήσει στην δοκιμαστική εφαρμογή του σχεδίου για το «ηλεκτρονικό λογιστήριο». Έτσι οι πάνω από 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες θα έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά ενώ online θα ενημερώνουν και τα φορολογικά βιβλία τους.

Έτσι, θα μπει ένα τέλος στα  εικονικά παραστατικά τα οποία προκαλούν τεράστια ζημιά στα δημόσια έσοδα καθώς επηρεάζουν τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Το «ηλεκτρονικό» τιμολόγιο θα περιλαμβάνει:

  • Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται λεπτομερώς όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
  • Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται οι δαπάνες της επιχείρησης.
  • Ειδική φόρμα με στήλες όπου θα εμφανίζεται το άθροισμα εσόδων και δαπανών, για κάθε ημέρα, καθώς και για κάθε μήνα, για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης
  • Στις σχετικές στήλες θα αναγράφονται τα έσοδα ή τα έξοδα, ο ΦΠΑ που αναλογεί, το υπόλοιπο του ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι, λοιποί φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και διάφοροι φόροι ή τέλη.
  • Το νέο σύστημα, από το 2020 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλους τους επιχειρηματίες και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τους τζίρους της κάθε επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία με αποτέλεσμα η διασταύρωση να είναι υπόθεση «ενός λεπτού» δίνοντας έμφαση στις ασυνήθιστες φορολογικές συμπεριφορές.

 

Check Also

ΕΝΦΙΑ

Επιστροφές φόρου τέλος! Θα «συμψηφίζονται» με τον ΕΝΦΙΑ

Επιστροφές φόρου τέλος! Θα «συμψηφίζονται» με τον ΕΝΦΙΑ Σε αυτεπάγγελτους συμψηφισμούς επιστροφών φόρου ακόμη και για δικαιούχους χωρίς  ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, όπως ο ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθεί εντός του Αυγούστου, προχώρησε  η ΓΓΔΕ. Ειδικότερα, θα θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3943/2011, οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 83 του ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add