Θέσεις γραμματειακής υποστήριξης στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων ως «γραμματέων» και «βοηθών γραφείου» για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ψάχνουν για πρόσφατα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των διευθυντών ή άλλων υπηρεσιών της Ένωσης. Οι μισθοί που θα παρέχονται στους επιτυχόντες είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικοί αφού ο μηνιαίως μισθός για την θέση (AST-SC1) είναι 2.345 ευρώ ενώ για την θέση ευρώ (AST-SC2) είναι 2.645 ευρω. Το ωράριο εργασίας είναι 40 ώρες την εβδομάδα
Οι ειδικότητες ουσιαστικά που ζητά προς πρόσληψη η ΕΕ είναι :

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά τρεις τομείς, ο καθένας από τους οποίους διαθέτει δύο βαθμούς. Για να κάνετε αίτηση για την ποιότητα εισόδου μας (AST-SC1) θα πρέπει να έχετε:

Μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους, που πιστοποιείται με δίπλωμα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.

ή

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που πιστοποιείται με δίπλωμα το οποίο δίνει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ακολουθείται από επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών ως επί το πλείστον σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων.

ή

Επαγγελματική εκπαίδευση (ισοδύναμο με επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου Αξιολόγηση 4) τουλάχιστον ενός έτους, που ακολουθείται από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα ».

Τόσο η εκπαίδευση και η εμπειρία πρέπει να είναι ως επί το πλείστον σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων. Για να κάνετε αίτηση για μια πιο υψηλή θέση (βαθμού AST-SC2) θα χρειαστείτε επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τεσσάρων ετών στον τομέα των διοικητικών, οικονομικών ή γραμματειακή υποστήριξη, εκτός από τις απαιτήσεις για το βαθμό εισόδου (AST-SC1).

Για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει επίσης:

  • Να έχει πιστοποιημένη την ιθαγένεια της ΕΕ
  • Να γνωρίζει άριστα μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ συν μια ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Οι θέσεις έχουν ως έδρα τις Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο. Οι AST-SC 2 θέσεις αφορούν κυρίως το Λουξεμβούργο.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής με τη χρήση υπολογιστή διοργανώνονται από την EPSO. Η εξεταστική επιτροπή καθορίζει το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών και εγκρίνει το περιεχόμενό τους βάσει των προτάσεων της EPSO.

Προκήρυξη 115 θέσεων εργασίας από τη ΔΕΗ

Ανοίγουν 52.550 θέσεις εργασίας σε υπουργεία και αυτοδιοίκηση

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει 8 διαγωνισμούς 1500 θέσεων

Check Also

4.000 θέσεις κατάρτισης για νέους 18-24 ετών

Προκειμένου να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του λιανικού εμπορίου μέσα από διάφορες δράσεις και προγράμματα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προκήρυξε 4.000 θέσεις κατάρτισης για άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add