Ισοτιμία ευρώ δολλαρίου

Αντίσταση στο 1,3088
Στήριξη στο 13002

Έναρξη short θέσεων πάνω απ΄το επίπεδο του 1,31

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add