Κοινωνικο Μερισμα

Κοινωνικό Μέρισμα

Το κοινωνικό μέρισμα για το μήνα Δεκέμβριο 2020, θα πάρουν ως είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισόδηματος (ΚΕΑ) όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Το κοινωνικό μέρισμα 2020 θα είναι:

-Για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200 ευρώ.
-Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 ευρώ.
-Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 ευρώ.

Δηλαδή για μια τριμελής οικογένεια θα είναι 350 ευρώ.

Οι αιτήσεις των δικαιούχουν θα υποβάλλονται μέσα από την πλατφόρμα koinonikomerisma.

Κοινωνικο Μερισμα δικαιουχοι κριτήρια

Το Κοινωνικό Μέρισμα αναμένεται ότι θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα στις οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Οι κατηγορίες των πολιτών που θα είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος  είναι τέσσερις, χωρίς να αποκλείονται όμως κάποιες αλλαγές στο τελικό σχέδιο του Υπουργείου.

  • Οι 275.000 οικογένειες που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ, που δεν λαμβάνουν καμία επιδοματική ενίσχυση.
  • Οι εργαζόμενοι που έχασαν την δουλειά τους στη διάρκεια του COVID, από τον Μάρτιο 2020.
  • Οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Το κοινωνικό μέρισμα φέτος, μάλλον δεν θα το δικαιούνται όσοι έλαβαν κάποια μορφή ενίσχυσης από τα πακέτα COVID που καταβλήθηκαν στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης δηλαδή τα 534 είτε τα 800 ευρώ τον μήνα.

Επίσης θα αποκλειστούν όσοι δεν υπέστησαν μείωση εισοδήματος στην διάρκεια του έτους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι του δημοσίου, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, και οι συνταξιούχοι με υψηλές συντάξεις.

Προϋποθέσεις για την καταβολή του μερίσματος

Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους ή το ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει να έχει διαμείνει, νόμιμα και μόνιμα, στην Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια. Τα στοιχεία θα διασταυρώνονται απο την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και φορολογικές δηλώσειςπου υποβλήθηκαν τα τελευταία 7 χρόνια.

Το συνολικό ποσό από τραπεζικούς τόκους όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλες τις τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στο Ε1 του έτους 2019, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό που προκύπτει από καταθέσεις υψηλότερες των 20.000 ευρώ.

Για την καταβολή του μερίσματος θα λαμβάνονται υπόψη, σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, τα στοιχεία των εσόδων των οικογενειών όπως αυτά δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις.

Δικαιούχος του μερίσματος θεωρείται ο ενήλικας που έχει υποβάλει αίτηση για λογαριασμό οικογένειας που έχει κριθεί ότι πληροί τα κριτήρια ένταξης στο κοινωνικό μέρισμα. Το άτομο αυτό είναι, σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης ένας εκ των δύο συζύγων ή σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης ένα εκ των δύο μερών.

Όσον αφορά τους αναπήρους, δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι λαμβάνουν επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα της ΗΔΙΚΑ στις 30/11/2019.

Ως βραχυχρόνια άνεργος δικαιούχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα λιγότερο των 12 μηνών.

Ως μακροχρόνια άνεργος δικαιούχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.

Ως «φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα» λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος όλων των μελών της οικογένειας.

 

Κοινωνικο μερισμα αιτηση

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα στην πλατφόρμα koinonikomerisma .gr.  Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων θα λειτουργειπερίπου ως τα Χριστούγεννα.

Ο δικαιούχος θα πρέπει στην αίτηση να συμπληρώσει υποχρεωτικά τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN. O αιτούμενος πρέπει να είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος, ή συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον αριθμό λογαριασμού που θα έχει δηλώσει, δεν θα κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν θα πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν κατά τα λοιπά πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του.

Σε περίπτωση που ο τραπεζικός αριθμός IBAN που δηλώθηκε δεν είναι έγκυρος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πληρωμή στον λογαριασμό στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει ο ίδιος να μεταβεί στην τράπεζα τήρησης του εν λόγω λογαριασμού και να τακτοποιήση το θέμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή το μέλος του νοικοκυριού στου οποίου τα στοιχεία εμφανίζεται η ασυμφωνία, πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ και κατόπιν αυτού να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης για το κοινωνικό επίδομα, ο δικαιούχος θα ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της αίτηση του.

Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων -ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι- και να υποβληθεί νέα.

Πληρωμη κοινωνικο μερισμα

Το κοινωνικό μέρισμα εκτιμάται ότι θα πληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

 

 

 

 

Check Also

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες

Δουλειά για 45.000 δικαιούχους του ΚΕΑ σε προγράμματα του ΟΑΕΔ

Tο 10% των δικαιούχων του ΚΕΑ θα μπαίνουν στην αγορά εργασίας, μέσω των προγραμμάτων ΟΑΕΔ όπως αναφέρει ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, οι δικαιούχοι από 450.000 που είναι σήμερα θα ανέλθουν σε 750.000. ενώ και οι Ρομά θα μπορούν ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add