Αναρτήθηκαν τα κουπόνια της Ψηφιακής Αλληλεγγύης για τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος

Ημερομηνία-ορόσημο για όσους αναμένουν δωρεάν laptop & tablet ήταν η 4η Φεβρουαρίου, καθώς αυτή τη μέρα αναρτήθηκαν τα κουπόνια της Ψηφιακής Αλληλεγγύης για τους 289.300 δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος σύμφωνα με την προκήρυξη που εκδόθηκε από το ΤΕΕ, αρμόδιο για την υλοποίηση του προγράμματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.e-inclusion.gr/

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιδότηση να κάνουν τις αιτήσεις τους εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές αλλά και δημοσιεύει στους δικαιούχους όλες τις λεπτομέρειες για να πάρουν τα δωρεάν Laptop ή Tablet, με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για 12 μήνες.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την προκήρυξη, όσοι δικαιούνται την Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης και έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα από 4 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, θα μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα e-inclusion.gr και να εκτυπώνουν τον κωδικό που θα τους δίνει το δωρεάν λαπτοπ ή tablet.

Το ΤΕΕ, σύμφωνα με την προκήρυξη, ενεργώντας ως επιδοτούμενος αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. [ΕΔΕΤ] την υλοποίηση της δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης», της οποίας φορέας πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η επιδότηση αυτή αποσκοπεί στην πρόσβαση των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα σε τεχνολογίες ΤΠΕ, στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο, στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, μέσω τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενημέρωσης στο χώρο τους.

Αντικείμενο της επιδοτημένης δράσης είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού, με επιταγή ψηφιακής αλληλεγγύης, στους 289.237 πολίτες που αιτήθηκαν και έλαβαν το Κοινωνικό Μέρισμα. Οι δικαιούχοι κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία‐Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη).

Οι παροχές

Οι ωφελούμενοι της δράσης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Αποκτήσουν ή διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή δορυφορική, ή κινητή).Στην περίπτωση της κινητής σύνδεσης τονίζεται ότι αφορά μόνο απόκτηση νέας σύνδεσης και όχι διατήρησης υφιστάμενης).
  • Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop.
  • Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ’ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Οι ψηφιακές υπηρεσίες και ο εξοπλισμός θα χορηγηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και Εμπορικές Επιχειρήσεις πωλήσεων υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα επιλεγούν και θα ενταχθούν στο «Μητρώο Παρόχων / Προμηθευτών» της δράσης.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης, θα δημιουργηθεί επίσης Κατάλογος Συμβούλων ΤΠΕ, οι οποίοι θα συμβληθούν με τους Παρόχους για την παροχή των υπηρεσιών Υποστήριξης & Ενημέρωσης σε θέματα ΤΠΕ.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες και ο εξοπλισμός είναι υποχρεωτικές και θα παρέχονται, υπό την προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας του δικαιούχου πολίτη στο κατάστημα του παρόχου / προμηθευτή (αποκλείονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου e‐shop), ενώ οι υπηρεσίες υποστήριξης /ενημέρωσης ΤΠΕ είναι προαιρετικές για το δικαιούχο πολίτη και θα παρέχονται εάν ο ίδιος αποφασίσει να του παρασχεθούν, στο χώρο του.

Η δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 95.872.350,00€.

Χορήγηση και εξαργύρωση της Επιταγής 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος επιδοτούμενος μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της Δράσης.

Θα μπορεί να εκτυπώνει τον μοναδικό κωδικό της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης που του αντιστοιχεί ή να τον λάβει στο e‐mail του ή στο κινητό του.

Ο επιδοτούμενος μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της επιδότησης, να αναζητήσει Παρόχους/Προμηθευτές που βρίσκονται στην περιοχή επιλογής του και να εντοπίζει τις Προσφορές που τον ενδιαφέρουν, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες και τις δυνατότητές του και με βάση με τα προσωπικά του κριτήρια. Οι επιδοτούμενοι, αφού επιλέξουν τον Πάροχο/Προμηθευτή που επιθυμούν, θα επισκεφθούν το κατάστημα, εντός της περιόδου ισχύος της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης, και με τον συγκεκριμένο και μοναδικό κωδικό της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης θα επιλέξουν τις παροχές της δράσης.

Οι παροχές της επιδότησης υπό τη μορφή συγκεκριμένων προσφορών από τους αντίστοιχους Παρόχους/Προμηθευτές θα είναι προσβάσιμες από το ευρύ κοινό προς ενημέρωση και επιλογή τους έπειτα από την επίσκεψη του επιδοτούμενου στο κατάστημα, μετά την 4η Φεβρουαρίου 2015.

 

Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης

Παροχή δωρεάν λάπτοπ ή τάμπλετ στoυς δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος

Ο ΟΑΕΔ και η Microsoft προσφέρουν δωρεάν μαθήματα πληροφορικής σε ανέργους

Check Also

έκτακτη επιχορήγηση

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού. Η επιδότηση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add