Κριτήρια για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης θα κατατίθεται στους καταναλωτές το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.
Οι φορολογούμενοι μπορούν να προεισπράξουν το 25% του επιδόματος και το υπόλοιπο 75% με την υποβολή των σχετικών στοιχείων του τιμολογίου παραλαβής του πετρελαίου.

Κριτήρια για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

1. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 30.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 40.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς παιδιά, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 43.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αυτών χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της φετινής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

2. Ακίνητης Περιουσίας

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων παιδιών (Φ.Α.Π. έτους 2011) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Από την καταβολή του επιδόματος εξαιρούνται:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται.

δ) Η επαγγελματική στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.

‘Υψος επιδόματος

Το επίδομα ανέρχεται σε 0,35 ευρώ ανά λίτρο και το σύνολο της επιδότησης ανά νοικοκυριό εξαρτάται από την επιφάνεια της κατοικίας αλλά και το νομό στον οποίο κατοικεί. Επιδοτείται μόνο η κύρια κατοικία. Πιο συγκεκριμένα:

Ο φορολογούμενος εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr και υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μαζί με μια σειρά στοιχείων (ΑΦΜ, κλπ). Εκεί δηλώνει και αν επιθυμεί την προκαταβολή του 25% του επιδόματος. Στη συνέχεια η ΓΓΠΣ πραγματοποιεί τις απαραίτητες διασταυρώσεις και πιστώνει εντός 20 ημερών την προκαταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου που έχει δηλωθεί από τον τελευταίο. ‘Οταν ο φορολογούμενος υποβάλει τα στοιχεία του τιμολογίου αγοράς του πιστώνεται και το υπόλοιπο ποσό.

Φορολογία φυσικών προσώπων

Αναζήτηση εργασίας

Check Also

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

  Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παραθέτει συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δήλωση της φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) με τις βασικότερες να είναι οι εξής: Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά ???? σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό; Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add