Νέα προγράμματα για νέους σε ηλικία ανέργους

 Σε ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Α. Θεοχαρόπουλου η κ. Αχτσιόγλου αναφέρθηκε λεπτομερέστατα σε όλα τα προγράμματα απασχόλησης που έχουν εφαρμοστεί στα δύο έτη διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερη όμως έμφαση έδωσε σε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και σε εκείνα που θα τεθούν σε ισχύ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Εγγύηση για τη Νεολαία

1) Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δράση, δημιουργείται πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών (10.000 ωφελούμενοι) και 25-29 ετών(3.000 ωφελούμενοι).

Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 άνεργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 ανέργων ηλικίας 25-29 αποφοίτων δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και διάρκεια τεσσάρων μηνών. Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθμού των θέσεων).

2) Πρόγραμμα κατάρτισης για 15.000 νέους 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Λιανικό Εμπόριο, Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα), Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Επιταγή Εισόδου για 6. 500 νέους έως 29 ετών στον τουρισμό

Σκοπός της δράσης είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο δομημένη η είσοδος των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τομέα διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Επίσης, έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα:

* Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικότητας 5.000 νέων 18-29 ετών για τη δημιουργία business plan και χρηματοδότηση για την ανάπτυξη επιχείρησης για 2.000 από τους ωφελούμενους.
*  Δράσεις υποστήριξης για ένταξη στην αγορά εργασίας για 8.000 νέους έως 29 ετών Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για νέους ηλικίας 18-24 ετών για 5.000 ωφελούμενους (Β’ φάση του προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας)
*  Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για νέους ηλικίας 25-29 ετών για 6.000 ωφελούμενους (Β’ φάση του προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας).

Check Also

VOCALOVE DIARIES

VOCALOVE DIARIES

VOCALOVE DIARIES της Φανής Γέμτου από 19/02/2023 και κάθε Κυριακή έως τις 9/4/2023 στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express Αποσπασματικά ημερολόγια ανθρώπων που έζησαν, ζουν και θα ζήσουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ανθρωπότητας, αποκαλύπτουν βιώματα αγάπης, κάθε μορφής, μέσα από τραγούδια αγαπημένα, αλλιώς ειπωμένα. Δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες, η ερμηνεύτρια Φανή Γέμτου και ο πιανίστας Αντώνης ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add