Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας φέρεται να ετοιμάζει για άμεση προκήρυξη το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το πρόγραμμα θα επιδοτεί με ποσά έως €200.000 υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 100 εκατ. ευρώ.
Το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας διακρίνεται σε δύο δράσεις, για καθεμία από τις οποίες προβλέπεται να διατεθούν 50 εκατ. ευρώ. Πηγές του Υπουργείου ανέφεραν ότι πιθανώς να υπάρξει «πριμοδότηση» για τους νέους και τις γυναίκες που θα υποβάλουν αίτηση.

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για startup και υφιστάμενες εταιρίες

Επιδότηση σε startup

Σύμφωνα πάντα με το σχετικό δημοσίευμα, η πρώτη δράση του νέου προγράμματος επιχειρηματικότητας θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν δραστηριότητα (startup). Στην κατηγορία αυτή των δικαιούχων η επιδότηση θα φτάνει μέχρι 40.000 ευρώ κάθε επιλέξιμο έργο, ενώ θα καλύπτονται στο 100% τα λειτουργικά έξοδα και η μισθοδοσία. Η χρηματοδότηση σε αυτή τη δράση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Η δεύτερη δράση θα αφορά επιχειρήσεις σε λειτουργία. Η επιδότηση σε αυτήν την περίπτωση είναι μέχρι 200.000 ευρώ ή 50% επί των επιλέξιμων δαπανών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν από τους κλάδους δραστηριότητας, που ανέδειξαν οι μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey ως κλάδους που δύνανται να αυξήσουν την απασχόληση ως το 2021.
Πρόκειται για:
αγροδιατροφικός τομέας, εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), περιβάλλον, υγεία – φαρμακευτική βιομηχανία, ενέργεια, υλικά – κατασκευές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες (μεταξύ των οποίων έτοιμο ένδυμα, χειροτεχνία, αλλά και εκδόσεις βιβλίων, κινηματογράφος κ.λπ.). Ο ένατος κλάδος στον οποίο αναφέρονται οι παραπάνω έρευνες και είναι πιθανό να εξαιρεθεί -με βάση τις πρώτες πληροφορίες- είναι αυτός του τουρισμού, καθώς υπάρχει πρόθεση να ακολουθήσει αργότερα κάποιο πρόγραμμα αποκλειστικά για τουριστικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενταχθούν, τελικά, στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, π.χ. ενέργειες προβολής στο εξωτερικό με σκοπό τις εξαγωγές ή άλλες εξωστρεφείς δράσεις. Το συγκεκριμένο σκέλος, για υφιστάμενες επιχειρήσεις, του νέου προγράμματος θα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πότε θα προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα

Την επόμενη βδομάδα αναμένεται η προδημοσίευση του νέου προγράμματος επιχειρηματικότητας από το Υπουργείο και έπειτα από 2-3 βδομάδες θα ακολουθήσει η δημοσίευση της πρόσκλησης, ώστε να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό για 2-3 μήνες, ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα επενδυτικά τους σχέδια με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η επιλεξιμότητα των δαπανών θα λογίζεται από την ημέρα της προδημοσίευσης. Με άλλα λόγια, κάποιος που σκοπεύει να φτιάξει ή να εκσυγχρονίσει την επιχείρησή του μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία αγορών και έκδοσης των σχετικών παραστατικών πριν βγει η οριστική προκήρυξη, εφόσον η πραγματοποίηση των δαπανών έχει γίνει από την ημερομηνία προδημοσίευσης και μετά. Το ανώνυμο -μέχρι στιγμής- επιδοτούμενο πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη από τις εμπροσθοβαρείς δράσεις που θα «τρέξει« το υπουργείο Ανάπτυξης. Ουσιαστικά, το υπουργείο θα στείλει την επόμενη βδομάδα το σύνολο των προγραμμάτων στην Κομισιόν για έγκριση. Ωστόσο, για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει να ενεργοποιήσουν άμεσα κάποια επιδοτούμενα από τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου προγράμματα.

Check Also

Επιχορήγηση Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Η επιδότηση ΕΣΠΑ αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Δράση στοχεύει στο να ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add