Νέο πρόγραμμα για 3.600 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Νέο πρόγραμμα για 3.600 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης σε ειδικότητες της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, που στόχο έχει την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 3.600 νέων ανέργων εγγεγραμμενων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 24 ετών και τον εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας

Στην υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος, βάσει προγραμματικής σύμβασης με το αρμόδιο Υπουργείο, συμπράττουν, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «με το Πρόγραμμα αυτό, Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας απαντάμε μαζί σε ορισμένες από τις βασικότερες προκλήσεις της σημερινής εποχής: Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και κυρίως την περαιτέρω ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού της οικονομίας.
Στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα στηρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και από τις εξαγωγές προσδοκούμε τη δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντική η επιτυχία του Προγράμματος, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα τεχνογνωσίας που συχνά καταγράφεται ως προς την εξαγωγική στρατηγική, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και να αυξηθεί η εξαγωγική της βάση».
Μέσω του προγράμματος θα παρασχεθούν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και κατάρτιση και πιστοποίηση στους νέους ανέργους, με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα Εξωστρέφειας, κομβικής σημασίας για την Ελληνική Οικονομία.
Το πρόγραμμα προσφέρει οφέλη για τις επιχειρήσεις σε 2 επίπεδα:
Βραχυπρόθεσμο: Με πλήρη επιδότηση απασχόλησης νέων 18-24 ετών για περίπου 2,5 μήνες Μακροπρόθεσμο: βελτίωση της προσφοράς εργασίας από ανθρώπινο δυναμικό που εισέρχεται στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, για τους συμμετέχοντες νέους και νέες, ανέργους, προβλέπονται 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στις 13 περιφέρειες της χώρας, ως εξής:
Φάση Α: α’ µέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ µέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ µέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση ∆: β’ µέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιείται από 4 έως 8 ώρες καθημερινά, ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν και Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπονται τα παρακάτω στάδια: Ιούνιος 2015: εκκίνηση του Portal για την υποδοχή αιτήσεων Εταιρειών και Ανέργων και τη δημιουργία αντίστοιχου Μητρώου Επιχειρήσεων και Μητρώου Ανέργων Σεπτέμβριος 2015: εκκίνηση θεωρητικής κατάρτισης Οκτώβριος 2015: εκκίνηση πρακτικής άσκησης Προβλεπόμενη ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης έως τέλος Μαιου 2016.
Κατά την έναρξη των δράσεων, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής στην Πράξη προκειµένου να κατανεµηθούν ορθολογικότερα οι προσφερόµενες θέσεις των ωφελούµενων ανά ειδικότητα. Η αίτηση της επιχείρησης θα αναφέρει: Τον αριθµό των ατόµων (ανά ειδικότητα) που προτίθεται να απασχολήσει Τον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης Τον αριθµό απασχολουµένων στην επιχείρηση.
Για περισσότερες πληροφορίες: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Κρατίνου 11, 105 52 Αθήνα, Τ.: 210 5228925, F.: 210 5242568, Ε.: pse@otenet.gr, Web: www.pse.gr

Προσλήψεις στο Δημόσιο

11.660 προσλήψεις εντός του 2015 στο Δημόσιο

Δύο νέα προγράμματα για 23.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Tροποποίηση των όρων του προγράμματος επανένταξης του ΟΑΕΔ

Check Also

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στους δικαιούχους του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων

Τροποποιήσεις στους δικαιούχους του προγράμματος του ΟΑΕΔ δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας προβλέπει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση. Ειδικότερα τροποποιείται η προϋπόθεση στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ που απαιτείται να έχει καταβληθεί η μηνιαία εισφορά του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας, ύψους 10 ευρώ. ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add