ΟΑΕΔ

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 2.000 ανέργους απο τον ΟΑΕΔ

Την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 2.000 ανέργων στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανέρχεται στα 450 ευρώ για την πρόσληψη νέων ανέργων και 550 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών). Ωφελούμενοι είναι όλοι οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και πάνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον ένα μήνα.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις κενές θέσεις, προσδιορίζοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι του οργανισμού υποδεικνύουν στην επιχείρησή τους υποψηφίους, σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης και κατόπιν η εταιρεία επιλέγει μεταξύ των προτεινόμενων υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από τους πόρους του ΟΑΕΔ.

Για τη περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: https://www.oaed.gr

Check Also

ΕΣΠΑ για την εστίαση

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 100,000 για την Εστίαση

Νέα επιδότηση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add