Ξανά στα χρηματιστήρια η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου

 

Επιστρέφει σε ΧΑ και ΧΑΚ σήμερα 16 Δεκεμβρίου

Η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ανακοίνωσε από χτες Δευτέρα πως μετά από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και επαναδιαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίστηκε η 16η Δεκεμβρίου 2014. Η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο είχε γίνει το Μάρτιο του 2013.

Οι μετοχές, οι οποίες έχουν ονομαστική αξία 0,10 ευρώ θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ με νέο κωδικό ISIN CY0104810110, με κωδικούς διαπραγμάτευσης ΤΡΚΥ/BOCY. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 8.922.377.345 μετοχές.

Η μετοχή θα συμπεριληφθεί στους Χρηματιστηριακούς Δείκτες του ΧΑΚ, εφόσον πραγματοποιήσει τουλάχιστο 10 εργάσιμες ημέρες συνεχή διαπραγμάτευση, ενώ τα όρια ημερήσιας διακύμανσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου δεν θα ισχύσουν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης.

 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού: Αυξάνει τα αποθέματα χρυσού η Ρωσία

Στις 990 μονάδες το Χρηματιστήριο, με μικρή πτώση

Χρεοκοπία της Αργεντινής με «σφραγίδα» της ISDA

Check Also

Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση

Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση Η θεμελιώδης ανάλυση αποτελεί μια μέθοδο που χρησιμοποιείται στην πρόβλεψη της εσωτερικής αξίας μιας επένδυσης. Βασίζεται στη θεωρία ότι η αγοραία τιμή ενός στοιχείου έχει την τάση να μετακινείται προς την «πραγματική αξία» ή την «εσωτερική αξία». Η θεμελιώδης ανάλυση του Forex περιλαμβάνει πρόγνωση ως προς την εκτίμηση της τιμής ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add