Ξεκινά το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής»

Από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 ξεκινά το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής», για την ανάπτυξη του οποίου συνεργάστηκαν ο ΟΑΕΔ με τη Microsoft Hellas. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ακόμη προσόν στην προσπάθειά τους για (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας.
Όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου, από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της Διαδυκτιακής πύλης του ΟΑΕΔ. Στο τέλος του κάθε μήνα οι αιτούμενοι θα παραλαμβάνουν τους απαραίτητους κωδικούς μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Όταν ολοκληρωθούν τα μαθημάτα, ο κάθε εγγεγραμμένος θα έχει πλέον αποκτήσει εφόδια τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στο εργασιακό του προφίλ. Το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής» θα είναι σε ισχύ για τρία έτη και θα δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός μεγάλου εύρους μαθημάτων κάθε επιπέδου, με προοπτική εμπλουτισμού του, ώστε να παρέχει ακόμη περισσότερα οφέλη.
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:
  • Παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περισσότερα από 1.000 θέματα τεχνολογιών πληροφορικής (λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές γραφείου, δίκτυα υπολογιστών, προγραμματισμός, συστήματα ERP και CRM, βάσεις δεδομένων). Ο εκπαιδευόμενος, μέσω ενός προσωπικού κωδικού, θα έχει πρόσβαση στα μαθήματα από οποιονδήποτε συνδεδεμένο στο διαδίκτυο υπολογιστή. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να “κατεβάσουν” τα μαθήματα (download).
  • Παροχή δωρεάν διαδικτυακής υποδομής μέσω του Office 365 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης:
    • Real-time εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας (Lync): Δυνατότητα e-learning μέσω ενός «εξελιγμένου Skype», το οποίο θα επιτρέπει στους καθηγητές να διοργανώνουν online εκπαιδεύσεις μέσω video, εφαρμογών, καθώς ταυτόχρονα οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να τους κάνουν σχόλια και να υποβάλλουν ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο.
    • Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας portals μαθημάτων: μέσω της πλατφόρμας Sharepoint Online, οι διδάσκοντες θα μπορούν να δημιουργούν με απλό τρόπο online σελίδες εκπαιδευτικού υλικού τις οποίες στη συνέχεια, για την παράδοση των μαθημάτων, θα μοιράζονται με τους εκπαιδευόμενους.
    • Δυνατότητα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με 50 GB αποθηκευτικό χώρο, και εφαρμογές ημερολογίου και λίστας καθηκόντων (tasks).

 

Ο ΟΑΕΔ και η Microsoft προσφέρουν δωρεάν μαθήματα πληροφορικής σε ανέργους

Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για 18.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

660 προσλήψεις στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ

Check Also

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στους δικαιούχους του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων

Τροποποιήσεις στους δικαιούχους του προγράμματος του ΟΑΕΔ δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας προβλέπει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση. Ειδικότερα τροποποιείται η προϋπόθεση στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ που απαιτείται να έχει καταβληθεί η μηνιαία εισφορά του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας, ύψους 10 ευρώ. ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add