Αιτήσεις για τη νέα κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄κύκλος)  σε 17 Δήμους- θύλακες υψηλής ανεργίας. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του οργανισμού.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και η αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με πρόσθετη κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τo Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και στις οποίες και οι δυο σύζυγοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
  • Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για μεγάλο χρονικό διάστημα
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για κάλυψη θέσεων εργασίας με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) του ΟΑΕΔ
  • Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Η υποβολή των αιτήσεων είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του οργανισμού, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 8/2017 και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Η υλοποίηση της δράσης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με το αντίστοιχο σύστημα επιταγών (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα ξεκινήσουν μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας. Αναφορικά με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα προσφέρονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελούμενους κατά την είσοδο και την έξοδό τους από το πρόγραμμα.

Check Also

Επιδομα-ΟΑΕΔ

Επίδομα 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους

Ποιοί δικαιούνται το επίδομα των 400 ευρώ? Οι μη επιδοτούμενοι, μακροχρόνια άνεργοι, και εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση COVID-19 των 400 ευρώ, και υπολογίζονται σε περίπου 130.000 δικαιούχους. πρόκειται για τους εγγεγραμμένους ανέργους που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου (δηλαδή πάνω από δώδεκα μήνες αδιάλειπτης εγγεγραμμένης ανεργίας), και παραμένουν άνεργοι μέχρι ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add