Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 ξεκινούν στις 18 Μαΐου

Η 18η Μαίου θα είναι η πρώτη μέρα εξέτασης των υποψηφίων μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων 2015 για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Ημερομηνίες εξέτασης

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 ανακοινώθηκε ήδη από το υπουργείο Παιδείας. Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18/05/2015, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 19/05/2015.

Ως ημερομηνία έναρξης της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 17/ο6/2015. Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεί από τις 15/06/2015 έως και τις 26/06/2015. Τέλος, οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν την Τρίτη 09/06/2015.

Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα εξεταζόμενα μαθήματα σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 03/06/2015 για όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές και θα διεξαχθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

Αντίστοιχα, οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) των ενδοσχολικώς εξεταζόμενων μαθημάτων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 10/06/2015 και επίσης θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

Διαδικασία

Στις αρχές Μαΐου, όλοι οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, θα αποκτήσουν το δελτίο εξεταζομένου στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, με το οποίο θα προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των εξετάσεων. Στο δελτίο εξεταζομένου θα σημιεώνεται και το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο οι υποψήφιοι θα οφείλουν να προσέρχονται για την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα ή σε τυχόν ειδικά μαθήματα.

Στα μέσα Ιουνίου, όλοι οι υποψήφιοι για τωνπανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, θα προσέλθουν στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password) από όποιο Λύκειο τους εξυπηρετεί.

Η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, από τα μέσα Ιουνίου ως τις αρχές Ιουλίου. Το έντυπο μηχανογραφικό δελτίο θα ανακοινωθεί πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις και ειδικότερα, τον μήνα Απρίλιο.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), οφείλουν να έχουν ήδη πιστοποιηθεί από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή μέσω του 5% (οι μαθητές και οι αντίστοιχοι απόφοιτοι) θα υποβάλουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Διευκρινίσεις σχετικές με τις ομάδες Α’ και Β’ των ΕΠΑΛ

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας έχουν τις εξής δύο δυνατότητες:

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε:

–  τμήματα και σε σχολές των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ),

– της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε),

– των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),

– των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

– της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και

– των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα (δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας) και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές

– των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ),

– των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ),

– της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε),

– των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),

– των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

– των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,

– των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,

– των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και

– των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας.

Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων για τους μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στο σύνδεσμο: Πανελλήνιες

Check Also

OAED

Πρόγραμμα για 15.000 ανέργους 18-24 ετών. ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα για 15.000 ανέργους 18-24 ετών. ΟΑΕΔ Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο το νέο πρόγραμμα, με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας». Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add