Πέντε προγράμματα για την αύξηση της απασχόλησης

Αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές, μακροχρόνια απλήρωτους εργαζόμενους, απολυμένους, κοινωφελή εργασία και καταπολέμηση του brain-drain

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία που εκφώνησε στη ΔΕΘ, αυξάνονται οι προσπάθειες για καταπολέμηση των μεγάλων ποσοστών ανεργίας που πλήττουν τη χώρα, ενώ ως αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης του στόχου αυτού αναφέρθηκαν ορισμένα νέα προγράμματα απασχόλησης και προσλήψεις ανέργων. Αναλυτικότερα:

– Επιχορήγηση μέρους του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών όσων μπαίνουν στην αγορά εργασίας και είναι ηλικίας έως 34 ετών. Επιχορηγείται, δηλαδή, η πρώτη πρόσληψη μισθωτού εργαζόμενου από ατομικές, εταιρικές ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις για δώδεκα μήνες, κάτι που περιλαμβάνει σημαντικό μερίδιο τόσο του μισθολογικού όσο και του μη μισθολογικού κόστους όσων προσλαμβάνονται στα πλαίσια πλήρους απασχόλησης.

-Εφαρμογή επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, πρόγραμμα που αφορά εργοδότες οι οποίοι έχουν επιλέξει να μεατρέψουν τον εργαζόμενο που απασχολούν σε μισθωτό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται 156 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 40.000 εργαζόμενοι.

– Οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκλωβισμού, έχουν μείνει απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας ή ο κλάδος στον οποίο απασχολούνται ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι πρόκειται να είναι περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι. Ωστόσο έχουν εκφραστεί επιφυλάξειες από ομάδες συνδικαλιστών, οι οποίοι αναφέρουν την αναγκαιότητα διευκρίνισης των κριτηρίων επιδότησης αυτών των 50.000 ατόμων, ειδικά από τη στιγμή που ο αριθμός των απλήρωτων εργαζομένων για διάστημα από δυο μήνες ως 1,5 έτος ανέρχεται σε 900.000 άτομα.

– Εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης απολυμένων νέων ηλικίας 18-29 ετών. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα αυτά αφορούν:

1) Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης της απασχόλησης ανέργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Πρόκειται να ωφεληθούν έως 1.000 άνεργοι και το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

2) Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων για άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών με 800 δυνητικούς ωφελούμενους. Έναρξη προγράμματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

– Συνέχεια λειτουργίας των προγραμμάτων 8μηνης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, με 120.000 ανέργους να ωφελούνται μέχρι το τέλος του έτους. Μετά τη λήξη του προγράμματος υφίσταται η δυνατότητα ένταξης του ωφελούμενου στο επίδομα ανεργίας σε περίπτωση που δεν αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

– Κατάρτιση λίστας των ερευνητών – επιχειρηματιών του εξωτερικού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μένω Ελλάδα, Επιστρέφω» για την καταπολέμησει του φαινομένου του brain drain, αλλά και ενημέρωσή τους σχετικά με ενδεχόμενες ευκαιρίες δραστηριοποίησης στη Ελλάδα για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δικτύων.

330 εκατ. ευρώ επενδύονται μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για υποτροφίες που απευθύνονται σε διδακτορικούς και άπορους φοιτητές, καθώς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές με στόχο την ίδρυση νέων ερευνητικών ομάδων.

Ταυτόχρονα το ΕΠΑΝΕΚ επιλέγει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις χρηματοδοτεί 100%.

Χρηματοδοτείται η σύμπραξη επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία με 280 εκατ. ευρώ μέσω του εμβληματικού προγράμματος «ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ».

Check Also

Εν μέσω κορονοϊου αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών αλλά και τα επιχειρηματικά δάνεια

Αυξημένες εμφανίζονται οι καταθέσεις τόσο των νοικοκυριών όσο και του Δημόσιου στις τράπεζες τον περασμένο Μάρτιο εν μέσω «καραντίνας» και εξάπλωσης κορονοϊου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι καταθέσεις και τα ρέπος της Γενικής Κυβέρνησης (η οποία περιλαμβάνει τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τους φορείς του) αυξήθηκαν τον Μάρτιο κατά 2,3 δισ. ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add