Παροχή 40 εκατ. ευρώ από τη Eurobank για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Παροχή 40 εκατ. Ευρώ από τη Eurobank για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε συμφωνία με την Eurobank για την παροχή 40 εκατ. ευρώ με σκοπό τη στήριξη σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή, μέρος του προγράμματος «Grouped Loans for SMEs», επιτρέπει στην Eurobank να αξιοποιήσει ένα χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ για τη στήριξη σχεδίων που θα εφαρμοστούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω επενδυτικών δανείων και παροχής ρευστότητας με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης. Με την ενσωμάτωση των ανταγωνιστικών επιτοκίων του προγράμματος της ΕΤΕπ «Jobs for Youth», οι δύο αυτές τράπεζες (Eurobank, ΕΤΕπ) στοχεύουν στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη στήριξη της απασχόλησης των νέων που απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «Η συμφωνία αυτή, είναι μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη»

Η Eurobank είναι βασικός συνεργάτης της ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, αρμόδιος για τις δανειοδοτήσεις στην Ελλάδα, προσπαθούν από κοινού να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους που έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες να εκπροσωπήσουν το μέλλον της χώρας. «Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Eurobank για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση της προσπάθειας για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα αυτό καθίσταται εξόχως σημαντικό για εμάς, ακριβώς επειδή στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων που αποτελεί προτεραιότητα για εμάς» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας.

Η ΕΤΕπ ξεκίνησε το πρόγραμμα «Jobs for Youth», το πρώτο πρόγραμμα της Τράπεζας ειδικά αφιερωμένο στην στήριξη της απασχόλησης των νέων, το 2013. Λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις πολιτικές για την απασχόληση των νέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την επαγγελματική κατάρτιση, την κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευόμενων και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων εργασίας σε μικρότερες επιχειρήσεις.

Η νέα πιστωτική γραμμή που συμφωνήθηκε με τη Eurobank, είναι η τρίτη συνεργασία της ΕΤΕπ με ελληνική τράπεζα σε διάστημα δύο μηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Jobs for Youth», η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί προγράμματα δανεισμών μέσω τραπεζών σε χώρες που οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολες για τις νέες και τους νέους.

Η Eurobank θα αξιοποιήσει το νέο πρόγραμμα των 40 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ για το δανεισμό επιχειρήσεων στους εξής τομείς: τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα δανειοδοτηθούν με πιο ανταγωνιστικά επιτόκια ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε ακόμα…

Προκηρύξεις για προσλήψεις μονίμων σε ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add