Πειραιώς: Γενική Συνέλευση & ΑΜΚ ως 7,33 δισ.

Σε Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται να εγκρίνει ΑΜΚ ως 7,33 δισ. για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων προχωρά η Πειραιώς.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add