ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ

Πλεονεκτήματα – Κίνητρα για σύσταση Κοινσεπ

Πλεονεκτήματα – Κίνητρα για σύσταση Κοινσεπ

Η ΚΟΙΝΣΕΠ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

  • Μόνο επειδή κάποιος είναι συνεταίρος σε μια τέτοια εταιρεία ΔΕΝ τον επιβαρύνει φορολογικά και ΔΕΝ συνεπάγεται πως πρέπει να γραφτεί στον ΟΑΕΕ.
  • Αν είναι συνταξιούχος, ΔΕΝ χάνει τη σύνταξή του.
  • Αν είναι άνεργος, ΔΕΝ χάνει το δελτίο ή το επίδομα ανεργίας του και όλη την προστασία ή τις ευκαιρίες επιδότησης που πηγάζουν από την ιδιότητα του ανέργου.
  • Αν κάποιος εργάζεται σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και παίρνει ήδη ένα επίδομα πρόνοιας ΔΕΝ το χάνει και συνεχίζει να το λαμβάνει.
  • Όλες οι ΚΟΙΝΣΕΠ υποχρεωτικά μοιράζουν το 35% των κερδών τους στους εργαζόμενούς τους ως πριμ επιπλέον του μισθού τους.

 

Πλεονεκτήματα – Κίνητρα για σύσταση Κοινσεπ

Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΟΙΝΣΕΠ

Αρχικό κεφάλαιο κίνησης και κέρδη κοινσεπ

Ασφάλιση των εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ.

Check Also

Κοιν.Σ.Επ.

Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 1. Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Μητρώο, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το Καταστατικό και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα κατατίθενται προς έγκριση στο Τμήμα Μητρώου. 2.Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add