καθαρότητα του χρυσού

Προσδιορισμός μάζας και καθαρότητας του χρυσού

Ουγγιά

Η τιμή του χρυσού υπολογίζεται με βάση τη μάζα του. Για το προσδιορισμό της μάζας του χρυσού η συνηθέστερη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι ουγκιά τρόυ (troy ounche – oz). Η 1 ουγγιά τρόυ αντιστοιχεί σε  31,183 γραμμάρια χρυσού. Επιπλέον, σπανιότερα χρησιμοποιείται και η ουγκιά avoirdupois η οποία αντιστοιχεί σε 28,32 γραμμάρια. Η τιμή χρυσού δηλώνει το κόστος μια ουγκιάς χρυσού εκφραζόμενο σε δολάρια ΗΠΑ. Για παράδειγμα εάν η τιμή του χρυσού είναι 660,34 αυτό σημαίνει σημαίνει ότι μια ουγκιά χρυσού (ή 31,183 gr εφόσον χρησιμοποιούμε την ουγκιά troy για το προσδιορισμό του βάρους του) αγοράζεται και πωλείται για 660,34 δολάρια.  Στο διαδίκτυο πολύ εύκολα βρίσκουμε την τρέχουσα τιμή του χρυσού (τιμή spot).

Καράτι

To καράτι αντιπροσωπεύει την περιεκτικότητα (καθαρότητα) ενός κράματος μετάλλων σε κάποιο πολύτιμο μετάλλο, για παράδειγμα σε χρυσό, ασήμι, λευκόχρυσο  και άλλα,  ενώ στις πολύτιμες πέτρες όπως το διαμάντι ή το ζαφείρι μας ενημερώνει για το βάρος τους. Ο αριθμός των καρατίων ενός πολύτιμου μετάλλου αναγράφεται πάνω στην επιφάνεια του με σφραγίδα. Τα κράματα χρυσού τα οποία είναι λιγότερο από 10 καράτια δεν θεωρούνται χρυσός, καθώς οι ιδιότητες τους απέχουν πολύ από αυτές του χρυσού (σκληρότητα, πυκνότητα, σημείο τήξης κλπ). Από την άλλη πλευρά, διαφορετικό αριθμό καρατίων έχει ένα χυτό κόσμημα χρυσού από ένα στερεό κόσμημα το οποίο έχει κολλήσεις. Το δεύτερο συνήθως είναι λιγότερα καράτια, εώς και ένα καράτι από τον αριθμό των καρατίων που σημειώνονται στην επιφάνεια του κοσμήματος.

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τι σημαίνουν οι αριθμοί καρατίων που αναγράφονται σε ένα κόσμημα. Αν, λόγου χάρη, αναγράφεται ο αριθμός 375 στο εσωτερικό του κοσμήματος, αυτό μεταφράζεται σε χρυσό 9 καρατίων (9Κ) και επομένως το κόσμημά σας περιέχει 37,50% σε χρυσό και 63,50% σε άλλα μη πολύτιμα μέταλλα.

Πίνακας καρατιών και ισοδυνάμων

ΚΑΡΑΤΙΑkΑΘΑΡΟΤΗΤΑΠΕΡΙΕΚ. ΚΑΘΑΡOΥ ΧΡΥΣΟΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
33333,30%ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
37537,50%ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
10Κ41741,70%ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΣΤΗΣ ΗΠΑ
14Κ58358,30%ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
18Κ87587,50ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
19,2Κ80080,00%ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
21Κ87587,50%ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
22Κ91791,60%ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ
24Κ99099,00%
24Κ99999,90%ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

 

Πόσα γραμμάρια είναι μια ουγγιά?

Πίνακας περιεκτικότητας καθαρού χρυσού

Υπολογίστε με ακρίβεια την αξία του χρυσού σας σε ευρώ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού

Check Also

Ο χρυσός στις σημερινές επενδύσεις

Ο χρυσός είναι ένα επενδυτικό αγαθό με χρηματιστηρακή αξία, η τιμή του οποίου μεταβάλλεται καθημερινά ανάλογα με την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση. Η τιμή του χρυσού καθορίζεται στην παγκόσμια αγορά σε δολάρια ΗΠΑ (USD) ανά ουγγιά χρυσού, π.χ. 1.200 δολάρια ανά ουγγιά. Η ουγγιά (ουγκιά ή ounce) αναλογεί σε 31,10 γραμμάρια. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιείται ως μονάδα ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add