καθαρότητα του χρυσού

Προσδιορισμός μάζας και καθαρότητας του χρυσού

Ουγγιά

Η τιμή του χρυσού υπολογίζεται με βάση τη μάζα του. Για το προσδιορισμό της μάζας του χρυσού η συνηθέστερη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι ουγκιά τρόυ (troy ounche – oz). Η 1 ουγγιά τρόυ αντιστοιχεί σε  31,183 γραμμάρια χρυσού. Επιπλέον, σπανιότερα χρησιμοποιείται και η ουγκιά avoirdupois η οποία αντιστοιχεί σε 28,32 γραμμάρια. Η τιμή χρυσού δηλώνει το κόστος μια ουγκιάς χρυσού εκφραζόμενο σε δολάρια ΗΠΑ. Για παράδειγμα εάν η τιμή του χρυσού είναι 660,34 αυτό σημαίνει σημαίνει ότι μια ουγκιά χρυσού (ή 31,183 gr εφόσον χρησιμοποιούμε την ουγκιά troy για το προσδιορισμό του βάρους του) αγοράζεται και πωλείται για 660,34 δολάρια.  Στο διαδίκτυο πολύ εύκολα βρίσκουμε την τρέχουσα τιμή του χρυσού (τιμή spot).

Καράτι

To καράτι αντιπροσωπεύει την περιεκτικότητα (καθαρότητα) ενός κράματος μετάλλων σε κάποιο πολύτιμο μετάλλο, για παράδειγμα σε χρυσό, ασήμι, λευκόχρυσο  και άλλα,  ενώ στις πολύτιμες πέτρες όπως το διαμάντι ή το ζαφείρι μας ενημερώνει για το βάρος τους. Ο αριθμός των καρατίων ενός πολύτιμου μετάλλου αναγράφεται πάνω στην επιφάνεια του με σφραγίδα. Τα κράματα χρυσού τα οποία είναι λιγότερο από 10 καράτια δεν θεωρούνται χρυσός, καθώς οι ιδιότητες τους απέχουν πολύ από αυτές του χρυσού (σκληρότητα, πυκνότητα, σημείο τήξης κλπ). Από την άλλη πλευρά, διαφορετικό αριθμό καρατίων έχει ένα χυτό κόσμημα χρυσού από ένα στερεό κόσμημα το οποίο έχει κολλήσεις. Το δεύτερο συνήθως είναι λιγότερα καράτια, εώς και ένα καράτι από τον αριθμό των καρατίων που σημειώνονται στην επιφάνεια του κοσμήματος.

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τι σημαίνουν οι αριθμοί καρατίων που αναγράφονται σε ένα κόσμημα. Αν, λόγου χάρη, αναγράφεται ο αριθμός 375 στο εσωτερικό του κοσμήματος, αυτό μεταφράζεται σε χρυσό 9 καρατίων (9Κ) και επομένως το κόσμημά σας περιέχει 37,50% σε χρυσό και 63,50% σε άλλα μη πολύτιμα μέταλλα.

Πίνακας καρατιών και ισοδυνάμων

ΚΑΡΑΤΙΑ kΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΚ. ΚΑΘΑΡOΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
333 33,30% ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
375 37,50% ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
10Κ 417 41,70% ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΣΤΗΣ ΗΠΑ
14Κ 583 58,30% ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
18Κ 875 87,50 ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
19,2Κ 800 80,00% ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
21Κ 875 87,50% ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
22Κ 917 91,60% ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ
24Κ 990 99,00%
24Κ 999 99,90% ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

 

Πόσα γραμμάρια είναι μια ουγγιά?

Πίνακας περιεκτικότητας καθαρού χρυσού

Υπολογίστε με ακρίβεια την αξία του χρυσού σας σε ευρώ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού

Check Also

Στο +0,61% και τα 1.356 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός

Οι εντάσεις στην περιοχή της Κορέας έχουν τραβήξει την προσοχή των επενδυτών. Η θέση και σημασία του χρυσού παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και σήμερα, Παρασκευή 08.09.2017, με υψηλά ενός έτους και έχοντας δεχτεί ώθηση λόγω των νέων πιέσεων που παρουσιάζει το αμερικανικό δολάριο. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά του πολύτιμου μετάλλου σημείωσαν αύξηση 0,61% στις 10:45 π.μ, με ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add