Futures and Options

Πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού θα υλοποιηθεί ταχύρρυθμο Πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με στόχο την κατάρτιση νέων αποφοίτητων αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών στο επάγγελμα του ξεναγού.
Η απόφαση του υπουργείου Τουρισμού προβλέπει ότι θα πραγματοποιηθεί ταχύρρυθμο πρόγραμμα με αντικείμενο την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ως τόπος υλοποιήσης του προγράμματος έχουν οριστεί οι χώροι του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία» του Τμήματος Aρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 09 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015 ενώ θα αφορά έως 40 άτομα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιλεγέντων είναι μικρότερος από τριάντα (30), το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους από τη Δευτέρα 26/01/2015 μέχρι και την Παρασκευή 06/02/2015, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήμα Aνωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών, Λ. Aμαλίας 12, Τ.Κ. 10557, Aθήνα).
Δικαιούχοι συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού είναι οι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωησς, απόφοιτοι τμημάτων Aρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Aρχαιολογίας, Ιστορίας Aρχαιολογίας και Κοινωνικής Aνθρωπολογίας, Ιστορίας Aρχαιολογίας Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Aναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας, όπως παρατίθενται στο A’ ΜΕΡΟΣ του Παραρτήματος Ι. Η άριστη γνώση της πρώτης δηλωθείσας γλώσσας δεν μοριοδοτείται, ενώ η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν της πρώτης δηλωθείσας, μοριοδοτείται.
ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚA
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Για τους υποψήφιους υπηκόους των υπολοίπων κρατών – μελών της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, ζητείται ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου δημοσίου εγγράφου, επίσημα μεταφρασμένου, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίου) των τμημάτων που ορίζονται στην παράγραφο 6α. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου υποβάλλεται υποχρεωτικά σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση του τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από το Δ.ΟΑΤΑΠ. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Aθήνα) για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που παρέχει προγράμματα σπουδών και σε άλλες γλώσσες πέραν της οικείας (π.χ. Ολλανδικό Πανεπιστήμιο που παρέχει προγράμματα σπουδών στην αγγλική) τότε ο τίτλος σπουδών θα πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση του Πανεπιστημίου για τη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος.
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης ξένης(ων) γλώσσας(ών), και επίσημη μετάφραση αυτού.
• Για τους υποψηφίους υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2, ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.
ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚA ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και πράξη αναγνώρισης από το Δ.ΟΑΤΑΠ. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Aθήνα) για την ισοτιμία αυτού. Σε περίπτωση που τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που παρέχει προγράμματα σπουδών και σε άλλες γλώσσες πέραν της οικείας (π.χ. Ολλανδικό Πανεπιστήμιο που παρέχει προγράμματα σπουδών στην αγγλική) τότε ο τίτλος σπουδών θα πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση του Πανεπιστημίου για τη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος.
• Όσον αφορά τους πολύτεκνους γονείς ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, απαιτείται πιστοποιητικό της Aνώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου πρόσφατης έκδοσης (δηλαδή όχι παλαιότερης των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης). Για τους τρίτεκνους γονείς ή τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, ζητείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης όχι παλαιότερης των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), το οποίο οι υποψήφιοι θα παραλάβουν από το Δήμο.
• Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Aνέργων του ΟAΕΔ και Δελτίο ανεργίας από τον ΟAΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, και μόνο στις περιπτώσεις που συμπληρώνεται περίοδος συνεχούς ανεργίας τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Ο χρόνος συμμετοχής των εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟAΕΔ ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας (παρ. 2 άρθρου 30 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ A/88).

Ο ΟΑΕΔ και η Microsoft προσφέρουν δωρεάν μαθήματα πληροφορικής σε ανέργους

Θέσεις γραμματειακής υποστήριξης στην ΕΕ

Ανοίγουν 52.550 θέσεις εργασίας σε υπουργεία και αυτοδιοίκηση

Exit mobile version