Πρόσθετη φορολογία για τα “μπλοκάκια” και τους αγρότες

Φορολογικές επιβαρύνσεις για μεγάλες ομάδες φορολογουμένων φέρνει το 2015. Μισθωτοί που συμπληρώνουν το μηνιαίο εισόδημά τους με μπλοκάκι, αγρότες, όσοι λαμβάνουν παροχές σε είδος ακόμα και όσοι αποκτούν εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση θα πληρώσουν περισσότερους φόρους εξαιτίας των αλλαγών που έχουν επέλθει στη φορολογία εισοδήματος.

Παράλληλα, μικρή μείωση των επιβαρύνσεων θα διαπιστώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια. Παρά την αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του συντελεστή φορολόγησης (από 10% σε 11%) καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% – 3% στα εισοδήματα, καθώς και η προκαταβολή φόρου 55%. Επίσης, λιγότερες αποδείξεις θα πρέπει να συγκεντρώσουν το 2015 οι φορολογούμενοι, οι οποίες θα ανέρχονται στο 10% του εισοδήματός τους και με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ. Συγκεκριμένα:
1. Υψηλότερο φόρο θα πληρώσουν οι μισθωτοί που αποκτούν εισόδημα και από μπλοκάκι. Και αυτό διότι τα εισοδήματα από μπλοκάκι και μόνο θα φορολογηθούν υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, ενώ παράλληλα θα κληθούν να πληρώσουν και αυξημένο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ από 500 ευρώ που κατέβαλαν το 2014. Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα του 2013 οι μισθωτοί με έσοδα από μπλοκάκι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως 3 εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από ένα εργοδότη) είτε με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.
2. Οι παροχές σε είδος (αυτοκίνητο, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) μετατρέπονται από το 2015 σε εισόδημα και θα φορολογηθούν με συντελεστές 22%, 32% ή 42% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος αλλά και της παροχής σε είδος.
3. Τα καθαρά κέρδη των αγροτών θα φορολογηθούν με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ (εισοδήματα 2014). Ωστόσο, οι αγρότες κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων και να φορολογηθούν με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ στην περίπτωση που:
– Το δηλωθέν εισόδημά τους είναι μικρότερο από το εισόδημα που προκύπτει με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα, ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης). Η διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος θα φορολογηθεί με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και επιπλέον θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου 55%.
– Δηλώσουν ζημία ή μηδενικά εισοδήματα. Στην περίπτωση αυτή θα φορολογηθούν για ολόκληρο το ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ και θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου 55%.
4. Αλλαγές έρχονται και στους συντελεστές για όσους αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια. Ο φορολογικός συντελεστής για τις πρώτες 12.000 ευρώ από εισοδήματα από ενοίκια αυξάνεται από το 10% στο 11%, παράλληλα όμως καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση. Επίσης στα εισοδήματα από ακίνητα δεν υπολογίζεται πλέον προκαταβολή φόρου 55%.
5. Οι φοιτητές που θα εισπράξουν φέτος πολύ μικρά εισοδήματα από τόκους ή από περιστασιακή απασχόληση ή από επιδοτούμενα προγράμματα ή επιμορφωτικά σεμινάρια θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους φόρους. Οι ανωτέρω φορολογούμενοι απειλούνται από τα τεκμήρια διαβίωσης, δεδομένου ότι αν έχουν εισπράξει ένα ευρώ από τόκους καταθέσεων ή ένα πολύ μικρό εισόδημα της τάξεως των 500 ευρώ θα φορολογηθούν για τεκμαρτό εισόδημα τουλάχιστον 3.000 ευρώ από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% ή 26%.

Check Also

Αυτόματη η είσπραξη και οι συμψηφισμοί χρεών στην εφορία

Στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους και την αύξηση των εσόδων του δημοσίου. Για το σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Αυτοματοποίηση και Κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add