Άρχισαν οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους

Προβλέπεται από σήμερα ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, με δυνατότητα έως και 100 δόσεων και απαλλαγή ακόμα και του συνόλου των προσαυξήσεων για οφειλέτες στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4483 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ρύθμιση αφορά οφειλέτες προς Δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Στη ρύθμιση μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, είτε διοικητική είτε εκ του νόμου. Παράλληλα μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση είτε έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

Ανήκουν επίσης και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω δικαστικής αμφισβήτησης οποιουδήποτε βαθμού που εκκρεμεί για αυτές και εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα για την τελευταία περίπτωση.

Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, μη υποβολής, ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

  1. Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων
  2. από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων
  3. από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων
  4. από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων
  5. από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 στην αρμόδια για την είσπραξη οφειλών υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

 

 

Check Also

Μεταβολές στη φορολογία

Στη φορολογία αναφέρεται το περιεχόμενο του email που απέστειλε ο Βαρουφάκης στους δανειστές, οι οποίοι το ενέκριναν χθες από επικυρώνοντας επί της ουσίας. Μέσω αυτής της έγκρισης, δόθηκε παράταση του ελληνικού προγράμματος δανεισμού για ακόμη τέσσερις μήνες, δηλαδή έως και το τέλος Ιουνίου. Έως το τέλος Απριλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πέμπτη και ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add