Στα 4,53 ευρώ η τιμή εκκίνησης της ΕΤΕ στις 30/5

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από 24/5/2013, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 1.226.601.200 (ΚΟ) μετοχών της τράπεζας (GRS003013000), ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 1,00 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 122.660.120 (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 10,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της τράπεζας.

Check Also

Φορολόγηση της υπεραξίας μετοχών και τίτλων

Η φορολόγηση της υπεραξίας μετοχών και τίτλων για τους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί με συντελεστή 15% με τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλλουν φ’ετος οι επενδυτές για τις πωλήσεις τίτλων που πραγματοποίησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Ως προϋπόθεση τίθεται να κατέχουν τουλάχιστον το 0,5% των μετοχών μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο επιχείρησης και να έχουν αποκτήσει ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add