Τα €15 δισ. του νέου ΕΣΠΑ

Το μεγαλύτερο κομμάτι θα αποσπάσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
με συνολικά κονδύλια 3,8 δισ. ευρώ, που θα απορροφήσει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ.

Θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στην παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό τομέα, τα logistics, τη φαρμακευτική βιομηχανία (γενόσημα και βιοτεχνολογία), το περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής, καθώς και της δημιουργικής βιομηχανίας (ελληνικό design). Θα χρηματοδοτηθούν κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτηριστικά, ενώ εκτός παραμένει για μία ακόμα φορά το εμπόριο, εκτός αν επιμέρους επιχειρήσεις ή κλάδοι μπορούν να χρηματοδοτούνται έμμεσα (π.χ. εξαγωγικές επιχειρήσεις).

Το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι είναι για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον/ Μεταφορές» με 3,7 δισ. ευρώ ή το 24% του συνολικού προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ. Με το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι το 2020, καθώς επίσης και εκκρεμή έργα όπως η επέκταση του μετρό της Αθήνας, η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, αεροδρόμια, λιμάνια, και επενδύσεις στη διαχείριση αποβλήτων.

Αυξημένα θα είναι τα κονδύλια στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση», όπου θα διατεθούν 2 δισ. ευρώ (13% του συνολικού προϋπολογισμού) σε δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία, την έκδοση κουπονιών για ανέργους, την άσκηση-μαθητεία, καθώς και τα προγράμματα για βρεφονηπιακούς σταθμούς που θα συνεχιστούν κανονικά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.

Το τέταρτο επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά τη μεταρρύθμιση του δημοσίου με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ και θα αφορά σε δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, χρηματοδότηση μελετών για την οργάνωση της διοίκησης του Δημοσίου, αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας, ψηφιοποίησης δικαστηρίων, δράσεις διαχείρισης του μεταναστευτικού, μελέτες για την αλλαγή μοντέλου στις υπηρεσίες υγείας κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα για τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις

Ποιός δικαιούται Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

Check Also

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Σύντομα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» με χρηματοδότηση 90 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. 180 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθούν για την αγορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιδοτούμενοι θα λάβουν voucher για αγορά ταμειακών μηχανών και POS. Επίσης θα επιδοτηθεί και η δημιουργία  e-shop ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add