Τεχνική Ανάλυση

Τεχνική ανάλυση

Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση

Τι είναι η τεχνική ανάλυση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ OPTIONS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εκπαίδευση Forex: Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση

2011-05-23

US Market – Αντιστάσεις φαίνονται στα σημεία gap, 1357, 12750 και 2863 για S&P, Dow και Nasdaq αντίστοιχα. Σημεία στήριξης 1325, 1300 και 1250 για τον S&P, 12400 και 12100 για τον Dow και σχετικά ισχυρές στηρίξεις στις 2800 και 2772 μονάδες για τον Nasdaq

US Market – Resistance at gap points at 1357, 12750 and 2863 for S&P, Dow and Nasdaq. Support at 1325,1300 and 1250 for S&P. 12400 and 12100 for Dow. Relatively strong supports at 2800 and 2772 for Nasdaq

EUR/USD – Η στήριξη του 1,4080 διασπάσθηκε. Επόμενη σοβαρή στήριξη το 1,4010 και αντίσταση το 1,4330.

EUR/USD – The 1,4080 support point is broken. Next serious support at 1,4010 and resistance at 1,4330

Gold – Σημείο αντίστασης το 1550, αρχική στήριξη τα 1470$/t oz. και κατόπιν τα 1400

Gold – Resistance point at 1550$/ t oz. Initial support at 1470 and then at 1400

2011-05-18

EUR/USD – Οι ενδείξεις συνεχίζουν να είναι με το μέρος του δολλαρίου, καθώς η ισοτιμία δεν έχει διασπάσει το σημείο αντιστροφής, που είναι το 1,4340. Σε περίπτωση διάσπασης αυτού του σημείου,μπορούμε να δούμε γρήγορα και νούμερα προς το 1,4410. Πρώτο σημείο στήριξης το 1,4230 και μετά λίγο κάτω του 1,4200. Κάποια αντίσταση φαίνεται να υπάρχει κοντά στο 1,4300 και μεγαλύτερη στο 1,4340

EUR/USD – US Dollar still looks stronger, since we have’nt reached or break the reverse point at 1,4340. In such a case we could reach near 1,4410. First support point at 1,4230 and after that just under 1,4200. Some resistance at 1,4300, but stronger at 1,4340

2011-05-17

US Market – Η αμερικανική αγορά παραμένει υπο πίεση. Αντίσταση περί τις 1370 και 12750 μονάδες για S&P και DOW αντίστοιχα. Η ζώνη στήριξης για τον S&P φαίνεται πως είναι από τις 1320 με 1285 μονάδες. 12450 με 12100 για τον DOW. O Nasdaq δείχνει πρώτη στήριξη κοντά στις 2800+ μονάδες και μετά στις 2740+. Σημείο αντίστασης περίπου οι 2860 μονάδες.

US Market – is still under pressure. Resistance at 1370 for S&P and 12750 for DOW. Support zone 1320 to 1285 for S&P and 12450 to 12100 for DOW. First support for Nasdaq appears to be just over 2800, and thenjust over 2740

EUR/USD – Δείχνει να βρίκεται ακόμη σε καθοδική φάση με στήριξη κοντά στο 1,40 και αντίσταση κοντά στο 1,43. Η επόμενη δυνατή στήριξη δείχνει να είναι το 1,4080.

EUR/USD – Seems to be in a decline phase, with strong supports at 1,4080 and then close to 1,40. Resistance slightly under 1,43

Gold Δείχνει έτοιμος για ανάκαμψη, με αντίσταση περίπου στα 1540$/t oz. και πρώτη στήριξη περί τα 1450, δυνατή δε στήριξη στα 1400

Gold – Looks like gold is ready for a bounce, with resistance at 1540$/t oz., first support close to 1450 and a strong support at 1400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος πρόβλεψης χρηματιστηριακών τιμών. Μελετάει τιμές του παρελθόντος σε μια προσπάθεια να προβλέψει το μέλλον. Ο τεχνικός αναλυτής επικεντρώνεται αποκλειστικά στις πληροφορίες της αγοράς και δουλεύει προϋποθέτοντας ότι όλες οι πληροφορίες των οικονομικών θεμελιωδών μεγεθών έχουν ήδη αποτυπωθεί στην τιμή. Αντίθετα από τον αναλυτή θεμελιωδών μεγεθών, ο τεχνικός αναλυτής επιχειρεί να προβλέψει τη μελλοντική κατεύθυνση των τιμών αναζητώντας παγιωμένα μοντέλα συμπεριφοράς των τιμών, τα οποία να έχουν σηματοδοτήσει ανάλογες μεταβολές στο παρελθόν.

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος η οποία αξιολογεί τις χρηματιστηριακές τιμές αναλύοντας τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την πορεία της αγοράς, όπως οι προηγούμενες τιμές και ο όγκος συναλλαγών.

Οι τεχνικοί αναλυτές δεν προσπαθούν να αξιολογήσουν την πραγματική – εσωτερική αξία ενός χρηματιστηριακού προϊόντος αλλά χρησιμοποιούν διαγράμματα γραφήματα και άλλα εργαλεία για να αναγνωρίσουν πατέντες-μοντέλα οι οποίες θα προβλέψουν την μελλοντική κίνηση των τιμών.

Η τεχνική ανάλυση αν και χρησιμοποιεί πολύπλοκα και εξωτικά εργαλεία, ουσιαστικά αυτό που απλώς κάνει είναι να μελετά απλώς την προσφορά και την ζήτηση σε μια αγορά σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει σε ποιά κατεύθυνση ή τάση θα κινηθεί μελλοντικά. Με άλλα λόγια η τεχνική ανάλυση προσπαθεί να κατανοήσει τα συναισθήματα της αγοράς μελετώντας την ίδια την αγορά και όχι τα στοιχεία που την αποτελούν.

Η τεχνική ανάλυση στηρίζεται σε τρεις βασικές υποθέσεις:

1) Η τιμές στην αγορά αποτυπώνουν τα πάντα

2) Οι τιμές κινούνται με τάση

3) Η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνει τον εαυτό της

H τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε αξία ή προιόν για το οποίο υπάρχουν ιστορικά αρχεία τιμών, όπως μετοχές, δείκτες, ισοτιμίες, εμπορεύματα κ.λ.π.

Η Τεχνική Ανάλυση έμμεσα απορρίπτει την αποτελεσματικότητα της αγοράς όπως αυτή εννοείται μέσα από την θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis). Δηλαδή χρησιμοποιώντας την Τεχνική Ανάλυση γίνεται αποδεκτό ότι η αγορά δεν είναι αποτελεσματική. Οι θεωρίες των αποτελεσματικών αγορών έχουν ως αρχή ότι οι εκάστοτε τιμές αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και ότι οι μελλοντικές κινήσεις της τιμής θα ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία η οποία θα είναι ανάλογη με την τυχαία κίνηση (Brownian motion), καθώς αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με τις νέες πληροφορίες. Βασική παραδοχή αυτών των θεωριών είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη χρηματιστηριακή αγορά έχουν ίση και στιγμιαία προσπέλαση σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών.

Δείκτες της τεχνικής ανάλυσης:

Δείκτες (Ταλαντωτές, πχ: Δείκτης Σχετικής Δύναμης RSI)

Θεωρία των αριθμών (αριθμοί Fibonacci, αριθμοί Gann )

Κύματα (θεωρία των κυμάτων του Elliott)

Gaps (Υψηλά-Χαμηλά, Άνοιγμα-Κλείσιμο)

Τάσεις (Παρακολούθηση Μέσης Κίνησης)

Σχεδιαγράμματα (Τρίγωνα, Κεφάλι και Ώμοι, Κανάλια)

 

 

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add