Τεχνική Ανάλυση

Τεχνική ανάλυση

Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση

Τι είναι η τεχνική ανάλυση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ OPTIONS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εκπαίδευση Forex: Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση

2011-05-23

US Market – Αντιστάσεις φαίνονται στα σημεία gap, 1357, 12750 και 2863 για S&P, Dow και Nasdaq αντίστοιχα. Σημεία στήριξης 1325, 1300 και 1250 για τον S&P, 12400 και 12100 για τον Dow και σχετικά ισχυρές στηρίξεις στις 2800 και 2772 μονάδες για τον Nasdaq

US Market – Resistance at gap points at 1357, 12750 and 2863 for S&P, Dow and Nasdaq. Support at 1325,1300 and 1250 for S&P. 12400 and 12100 for Dow. Relatively strong supports at 2800 and 2772 for Nasdaq

EUR/USD – Η στήριξη του 1,4080 διασπάσθηκε. Επόμενη σοβαρή στήριξη το 1,4010 και αντίσταση το 1,4330.

EUR/USD – The 1,4080 support point is broken. Next serious support at 1,4010 and resistance at 1,4330

Gold – Σημείο αντίστασης το 1550, αρχική στήριξη τα 1470$/t oz. και κατόπιν τα 1400

Gold – Resistance point at 1550$/ t oz. Initial support at 1470 and then at 1400

2011-05-18

EUR/USD – Οι ενδείξεις συνεχίζουν να είναι με το μέρος του δολλαρίου, καθώς η ισοτιμία δεν έχει διασπάσει το σημείο αντιστροφής, που είναι το 1,4340. Σε περίπτωση διάσπασης αυτού του σημείου,μπορούμε να δούμε γρήγορα και νούμερα προς το 1,4410. Πρώτο σημείο στήριξης το 1,4230 και μετά λίγο κάτω του 1,4200. Κάποια αντίσταση φαίνεται να υπάρχει κοντά στο 1,4300 και μεγαλύτερη στο 1,4340

EUR/USD – US Dollar still looks stronger, since we have’nt reached or break the reverse point at 1,4340. In such a case we could reach near 1,4410. First support point at 1,4230 and after that just under 1,4200. Some resistance at 1,4300, but stronger at 1,4340

2011-05-17

US Market – Η αμερικανική αγορά παραμένει υπο πίεση. Αντίσταση περί τις 1370 και 12750 μονάδες για S&P και DOW αντίστοιχα. Η ζώνη στήριξης για τον S&P φαίνεται πως είναι από τις 1320 με 1285 μονάδες. 12450 με 12100 για τον DOW. O Nasdaq δείχνει πρώτη στήριξη κοντά στις 2800+ μονάδες και μετά στις 2740+. Σημείο αντίστασης περίπου οι 2860 μονάδες.

US Market – is still under pressure. Resistance at 1370 for S&P and 12750 for DOW. Support zone 1320 to 1285 for S&P and 12450 to 12100 for DOW. First support for Nasdaq appears to be just over 2800, and thenjust over 2740

EUR/USD – Δείχνει να βρίκεται ακόμη σε καθοδική φάση με στήριξη κοντά στο 1,40 και αντίσταση κοντά στο 1,43. Η επόμενη δυνατή στήριξη δείχνει να είναι το 1,4080.

EUR/USD – Seems to be in a decline phase, with strong supports at 1,4080 and then close to 1,40. Resistance slightly under 1,43

Gold Δείχνει έτοιμος για ανάκαμψη, με αντίσταση περίπου στα 1540$/t oz. και πρώτη στήριξη περί τα 1450, δυνατή δε στήριξη στα 1400

Gold – Looks like gold is ready for a bounce, with resistance at 1540$/t oz., first support close to 1450 and a strong support at 1400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος πρόβλεψης χρηματιστηριακών τιμών. Μελετάει τιμές του παρελθόντος σε μια προσπάθεια να προβλέψει το μέλλον. Ο τεχνικός αναλυτής επικεντρώνεται αποκλειστικά στις πληροφορίες της αγοράς και δουλεύει προϋποθέτοντας ότι όλες οι πληροφορίες των οικονομικών θεμελιωδών μεγεθών έχουν ήδη αποτυπωθεί στην τιμή. Αντίθετα από τον αναλυτή θεμελιωδών μεγεθών, ο τεχνικός αναλυτής επιχειρεί να προβλέψει τη μελλοντική κατεύθυνση των τιμών αναζητώντας παγιωμένα μοντέλα συμπεριφοράς των τιμών, τα οποία να έχουν σηματοδοτήσει ανάλογες μεταβολές στο παρελθόν.

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος η οποία αξιολογεί τις χρηματιστηριακές τιμές αναλύοντας τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την πορεία της αγοράς, όπως οι προηγούμενες τιμές και ο όγκος συναλλαγών.

Οι τεχνικοί αναλυτές δεν προσπαθούν να αξιολογήσουν την πραγματική – εσωτερική αξία ενός χρηματιστηριακού προϊόντος αλλά χρησιμοποιούν διαγράμματα γραφήματα και άλλα εργαλεία για να αναγνωρίσουν πατέντες-μοντέλα οι οποίες θα προβλέψουν την μελλοντική κίνηση των τιμών.

Η τεχνική ανάλυση αν και χρησιμοποιεί πολύπλοκα και εξωτικά εργαλεία, ουσιαστικά αυτό που απλώς κάνει είναι να μελετά απλώς την προσφορά και την ζήτηση σε μια αγορά σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει σε ποιά κατεύθυνση ή τάση θα κινηθεί μελλοντικά. Με άλλα λόγια η τεχνική ανάλυση προσπαθεί να κατανοήσει τα συναισθήματα της αγοράς μελετώντας την ίδια την αγορά και όχι τα στοιχεία που την αποτελούν.

Η τεχνική ανάλυση στηρίζεται σε τρεις βασικές υποθέσεις:

1) Η τιμές στην αγορά αποτυπώνουν τα πάντα

2) Οι τιμές κινούνται με τάση

3) Η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνει τον εαυτό της

H τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε αξία ή προιόν για το οποίο υπάρχουν ιστορικά αρχεία τιμών, όπως μετοχές, δείκτες, ισοτιμίες, εμπορεύματα κ.λ.π.

Η Τεχνική Ανάλυση έμμεσα απορρίπτει την αποτελεσματικότητα της αγοράς όπως αυτή εννοείται μέσα από την θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis). Δηλαδή χρησιμοποιώντας την Τεχνική Ανάλυση γίνεται αποδεκτό ότι η αγορά δεν είναι αποτελεσματική. Οι θεωρίες των αποτελεσματικών αγορών έχουν ως αρχή ότι οι εκάστοτε τιμές αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και ότι οι μελλοντικές κινήσεις της τιμής θα ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία η οποία θα είναι ανάλογη με την τυχαία κίνηση (Brownian motion), καθώς αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με τις νέες πληροφορίες. Βασική παραδοχή αυτών των θεωριών είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη χρηματιστηριακή αγορά έχουν ίση και στιγμιαία προσπέλαση σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών.

Δείκτες της τεχνικής ανάλυσης:

Δείκτες (Ταλαντωτές, πχ: Δείκτης Σχετικής Δύναμης RSI)

Θεωρία των αριθμών (αριθμοί Fibonacci, αριθμοί Gann )

Κύματα (θεωρία των κυμάτων του Elliott)

Gaps (Υψηλά-Χαμηλά, Άνοιγμα-Κλείσιμο)

Τάσεις (Παρακολούθηση Μέσης Κίνησης)

Σχεδιαγράμματα (Τρίγωνα, Κεφάλι και Ώμοι, Κανάλια)

 

WORLD FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES

 

AMERICAN STOCK EXCHANGE (AMEX)

86 Trinity Place, New York, N.Y. 10006-1802. (212) 306-1000; fax (212) 306-1802. Web site: www.amex.com Neal L. Wolkoff, chairman/CEO.Amex offers options on more than 1,400 common stocks and 24 broad-market, sector and international indexes, plus equity products, such as index warrants, currency warrants and equity-linked term notes. Amex lists Long-Term Equity AnticiPation Securities (Leaps) and E-Flex options. Amex also offers 116 exchange-traded funds, including Diamonds, SPDRs, Fortune 500 index tracking stock, Fortune e-50 index tracking stock and iShares.

BOSTON OPTIONS EXCHANGE (BOX)

100 Franklin Street, Boston, MA, 02110. (312) 310-5005. Web site: www.bostonoptions.com E-mail: Info@bostonoptions.com.The Boston Options Exchange (BOX) is an equity options market under the full regulatory responsibility of the Boston Stock Exchange (BSE). All trading is fully automated. BOX features an electronic auction (PIP) that offers price improvement. Box lists 498 classes (as of November 2005) with plans to scale up to 500 classes or more. BOX may also list options contracts on certain U.S. indexes.

CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE (CBOE)

400 S. LaSalle St., Chicago, IL 60605. (312) 786-5600. Fax: (312) 786-7409. E-mail: help@cboe.com Web site: www.cboe.com.William J. Brodsky, chairman/CEO.

The CBOE also lists options on over 1,700 individual stocks, 55 indexes, 60 Exchange Traded Funds, as well as Long Term Equity Anticipation Securities (Leaps) on most major stocks and indexes. CBOE also lists a number of securities and Exchange Traded Funds. * Purchases of puts or calls with 9 mos or less until expiration must be paid for in full. Writers of uncovered puts or calls must deposit/maintain 100% of the option proceeds, plus 15% of the aggregate contract value (current index level x $100) minus the amount by which the option is out-of-the-money, if any, subject to a minimum for calls of option proceeds, plus 10% of the aggregate contract value and a minimum for puts of option proceeds, plus 10% of the aggregate exercise price amount.

CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)

141 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60604. (312) 341-7955. Fax: (312) 341-3027. E-mail: comments@cbot.com. Web site: www.cbot.com.

Electronic hours are listed for contracts that trade exclusively on CBOT Clearing Platform; floor hours are listed for contracts that trade primarily on the floor, many of which also trade varying hours electronically. Trading hours are subject to change.

top
CHICAGO CLIMATE EXCHANGE (CCX)

190 S. LaSalle St., Chicago, IL 60603. (312) 554-3350; Fax (312) 554-3373. E-mail: info@chicagoclimateexchange.com Web: www.chicagoclimateexchange.com Richard L. Sandor, chairman and CEO.The Chicago Climate Exchange is a legally binding, rule-based and integrated greenhouse gas emission registry, reduction and trading system. CCX also has an arrangement with ICE Futures to offer a futures product on EU carbon allowances. CCX’s wholly-owned subsidiary, the Chicago Climate Futures Exchange, currently offers a futures product on the EPA’s sulfur dioxide allowances.

CBOE FUTURES EXCHANGE (CFE)

400 S. LaSalle St., Chicago, IL 60605. (312) 786-5600. Fax: (312) 786-7409. E-mail: help@cboe.com. Web site:www.cboe.com/CFE . Patrick Fay, managing director.

The CFE, launched in 2004, lists futures on 17 products and is a wholly-owned subsidiary of CBOE. CFE operates as an all-electronic exchange, using CBOEdirect as its trading platform, with trades cleared through the Triple-A rated Options Clearing Corporation.

CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (CME)

20 S. Wacker Dr., Chicago, IL 60606. (312) 930-1000. Fax: (312) 930-3439. E-mail: info@cme.com. Web site:www.cme.com Terrence A. Duffy, chairman; Craig S. Donohue, CEO; Phupinder Gill, president/COO.

The CME also trades spot butter, cheese and nonfat dry milk, other dairy contracts, other currencies and currency crossrates and other financial products.Globex hours are listed for contracts that trade exclusively on Globex; floor hours are listed for contracts that trade primarily on the floor, many of which also trade varying hours on Globex. Check with exchange for details.

EUREX US

233 S. Wacker Drive, Suite 2450, Chicago, IL 60606. (312) 544-1100. Fax: (312) 544-1101. E-mail:info.us@eurexUS.com. Web site: www.eurexus.com Satish S. Nandapurkar, CEO.

INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE (ISE)

60 Broad St., New York, NY 10004. (212) 943-2400. Fax: (212) 425-4926. E-mail: mail@iseoptions.com. Web site:www.iseoptions.com. Ivers W. Riley, chairman; David Krell, president/CEO.The ISE trades options on more than 500 individual stocks. Contact the exchange for contract details.

 

KANSAS CITY BOARD OF TRADE (KCBT)

4800 Main St., Suite 303, Kansas City, MO 64112. (816) 753-7500. Fax: (816) 753-3944. E-mail: kcbt@kcbt.com.Web site: www.kcbt.com Jeff Borchardt, president and CEO.

The KCBT also lists contracts in Western natural gas.

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE (MGEX)

400 South 4th St., Minneapolis, MN 55415. (612) 321-7101. Fax: (612) 339-1155. E-mail: info@mgex.com. Web site:www.mgex.com Mark Bagan, president and CEO.

NEW YORK BOARD OF TRADE (NYBOT)

One North End Ave., 13 th Floor. New York, N.Y. 10282. (212) 748-4000. Fax: (212) 748-4039. E-mail: webmaster@nybot.com. Web site: www.nybot.com Charles H. Falk, president and CEO.

Nybot also trades various non-dollar and non-euro denominated currency crossrates in addition to both larger and smaller contract sizes of its stock index roducts. Electronic hours are listed for contracts that trade exclusively electronically; floor hours are listed for contracts that trade primarily on the floor, many of which also trade varying hours electronically. Check with exchange for details.

NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE (NYMEX)

World Financial Center, One North End Ave., New York, N.Y. 10282-1101. (212) 299-2000. Fax: (212) 301-4700.E-mail: info@nymex.com. Web site: www.nymex.com Mitchell Steinhause, chairman; James E. Newsome, president.

Nymex also lists various spread, swap and electricity-based contracts in addition to those shown here. Electronic hours are listed for contracts that trade exclusively electronically; floor hours are listed for contracts that trade primarily on the floor, many of which also trade varying hours electronically. Check with exchange for details.

 

ONECHICAGO

141 W. Jackson Blvd., Suite 2240, Chicago, IL 60604. (312) 424-8500. Fax: (312) 424-8529. E-mail:info@OneChicago.com. Web site: www.OneChicago.com Marty Doyle, president.

OneChicago lists more than 200 single stock futures with plans to add more single stocks futures, futures on narrow-based indexes and futures on xchange-traded funds throughout 2006.

PACIFIC EXCHANGE (PCX)

115 Sansome St., San Francisco, CA 94104. (415) 393-4000. Fax: (415) 393-5964. E-mail: info@pacificex.com. Website: www.pacificex.com The PCX trades stocks, bonds and options on more than 1,100 individual equities. Contact the exchange for contract specifications and details.

PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE (PHLX)

1900 Market St., Philadelphia, PA 19103. (800) THE-PHLX. Fax: (215) 496-5460. E-mail: info@phlx.com. Web site:www.phlx.com

The PHLX also trades options on currencies and more than 2,000 individual equities. * Uncovered writers must deposit 100% of the option proceeds plus 20% of the aggregate (nominal) contract value minus the amount by which the option is out-of-the-money, if any. Minimum margin is 100% of the option proceeds plus 10% of the aggregate contract value. Long puts or calls must be paid for in full.

PHILADELPHIA BOARD OF TRADE (PBOT)

1900 Market St., Philadelphia, PA 19103. (800) THE-PHLX. Fax: (215) 496-5460. E-mail: info@phlx.com. Web site:www.phlx.com/pbot/index.html The Philadelphia Board of Trade (PBOT), PHLX’s futures exchange subsidiary, has begun trading enhanced foreign exchange (FX) futures, with new rules and a low-cost fee structure, initially focusing on G7 currencies.

NON-U.S. EXCHANGES

AUSTRALIA

AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE (ASX)

Exchange Centre, 20 Bridge St., Sydney NSW 2000. 1300 300 279. Web: www.asx.com.au.

SYDNEY FUTURES EXCHANGE (SFE)

30-32 Grosvenor St., Sydney, NSW 2000, Australia. (61) 2-9256-0555; Fax (61) 2-9256-0666; Web: www.sfe.com.au;E-mail: webmaster@sfe.com.au.

The SFE also lists electricity and agricultural futures and options.

AUSTRIA WIENER BORSE (WB)

Strauchgasse 1-3, A-1014 Vienna, Austria. (43) 1-531-650; Fax (43) 1-531-9740. E-mail: info@wbag.at. Web:www.wbag.at. Individual equity O All months 10:00-3:00 50 shares Varies 3,017The WB also trades futures and options on the ATX index.

BELGIUM EURONEXT BRUSSELS

Stock Exchange, 1000 Brussels, Belgium. (02) 509-12-11; Fax: (02) 509-12-12. E-mail: info@euronext.be. Web:www.stockexchange.be/enindex.htm

BRAZIL

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS (BM&F)

The Commodities & Futures Exchange, Praca Antonio Prado, 48, Sao paulo, SP, Brazil 01010-901. (55) 11-3119-2000;Fax: (55) 11-3242-7565. E-mail: bmf@bmf.com.br. Web: www.bmf.com.br.

The BM&F also trades fewer than 500 contracts a day in crystal sugar, cotton, corn, soybeans, alcohol, C-Bonds, Ei-Bonds, the euro and various interest rate swaps. Contact the exchange for details.

top

BOVESPA

Rua XV de Novembro, 275, 01013-001, São Paulo, SP. P.O. Box: 3456. (5511) 3233-2000. Fax: (5511) 3242-3550.E-mail: bovespa@bovespa.com.br

CANADA

BOURSE DE MONTREAL

Tour de la Bourse, P.O. Box 61, 800, Victoria Square, Montreal, Quebec H4Z 1A9. (514) 871-2424; Fax: (514) 871-3514. E-mail: info@m-x.ca; Web: www.m-x.ca.

The Montréal Exchange also trades options on equities, on currencies and on ETFs as well as futures on gold, banking, energy and information technology stock indexes.

WINNIPEG COMMODITY EXCHANGE (WCE)

400 Commodity Exchange Tower, 360 Main St., Winnipeg, Manitoba R3C 3Z4 Canada. (204) 925-5000; Fax: (204)943-5448. Web: www.wce.ca; E-mail: wce@wce.ca.

The WCE also lists futures and options on wheat, flax seed, canola meal and field peas.

CHINA

DALIAN COMMODITY EXCHANGE (DCE)

No. 18 Huizhan Rd., Dalian, China, 116023. 086-411-84808888. Fax: 086-411-848085888. E-mail: dce@dce.com.cn.Web: www.dce.com.cn.

HONG KONG EXCHANGES & CLEARING

12/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong. (852) 2522 1122; Fax: (852)2295 3106. E-mail: info@hkex.com.hk; Web: www.hkex.com.hk

SHANGHAI FUTURES EXCHANGE (SHFE)

500 PuDian Rd., Shanghai. 6484-0000; Fax: 6840-1198. E-mail: info@shfe.com.cn. Web: www.shfe.com

TAIWAN FUTURES EXCHANGE

100 Roosevelt Rd., Sec. 2, 14th. Floor, Taipei, 100, Taiwan, R.O.C. (02) 2369-5678; Fax: (02) 2365-1010. Web:www.taifex.com.tw; E-mail: service@taifex.com.tw

DENMARK THE FUTOP MARKET

Nikolaj Plads 6, P.O. Box 1040, DK-1007 Copenhagen K, Denmark. (45) 33-93-3366; Fax: (45) 33-12-8613. E-mail:cse@xcse.dk. Web site: www.cse.dk

The Futop Market also lists options on individual equities.

FINLAND HELSINKI EXCHANGES

Fabianinkatu 14, P.O. Box 361, FIN-00131, Helsinki. (358) 9-616671; Fax: (358) 9-6166-7368. Web:www.omhex.com

FRANCE EURONEXT PARIS

39, rue Cambon, 75039 Paris Cedex 01, France. (33) 1-49-27-1000; Fax: (33) 1-49-27-1453. Web sites: www.matif.fr,www.monep.fr; E-mail: monep@euronext.com

Euronext Paris also trades contracts in the Euro Notional bond, the Euribor, wheat, corn, sunflower seeds, wine and other DJ Stoxx sector index futures.

GERMANY EUREX (FRANKFURT)

D-60485 Frankfurt/Main, Germany. (49) 69-2101-1510; Fax: (49) 69-2101-1511. E-mail: info@eurexchange.com.Web: www.eurexchange.com Rudolf Ferscha, CEO.

Eurex (Frankfurt) also lists contracts in additional broad-based, narrow and sector stock index futures and options.

GREECE

ATHENS EXCHANGE S.A. — DERIVATIVES MARKET (ADEX)

Aiolou 73, Athens, Greece 105 59. +30-210-3370910 / 9088; Fax: +30-210-331-5689. Web: www.adex.ase.gr E-mail:adexinfo@adex.ase.gr.

Contract Type Contract months Trading hours Size Minimum fluctuation Average daily volume
FTSE/ASE-20 Index Futures F,OF 3 closest and 3 consecutive 10:00am-5:00pm €5 0.25 N/A

HUNGARY BUDAPEST COMMODITY EXCHANGE (BCE)

H-1139, P.O. Box 1373, H-1134 Budapest, Vaci utal PF: 495. (36) 1-450-0806; Fax: (36) 1-450-0859. E-mail:bce@bce.hu. Web: www.bce.hu

The BCE also trades fewer than 500 contracts a day in futures on corn, feed wheat, feed barley, wheat, soybeans, ammonium nitrate and other currency crossrates. *Contracts also trade additional electronic hours.

top

BUDAPEST STOCK EXCHANGE (BSE)

Budapest H-1052, Deák Ferenc u. 5. (36) 1-429-6857; Fax: (36) 1-429-6899. E-mail: info@bse.hu. Web: www.bse.hu.Zsolt Horvath, general manager.

INDIA

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA (NSE)

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051. (022) 2659-8100 /8114; Fax: (022) 2659-8120. E-mail: cc_nse@nse.co.in. Web: www.nse-india.com

ISRAELTEL-AVIV STOCK EXCHANGE

54 Ahad Haam St., Tel Aviv, 65202, Israel. (972) 3-567-7411; Fax: (972) 3-510-5379/566-1822. Web:www.tase.co.il

ITALY

ITALIAN DERIVATIVES MARKET (IDEM)

Piazza degli Affari, 6, 20123 Milano, Ms. Fiorella Canneta. (39) 02-72-42-61; Fax: (39) 02-72004333. E-mail:info@borsaitalia.it. Web: www.borsaitalia.it

JAPAN

CENTRAL JAPAN COMMODITY EXCHANGE

3-2-15, Nishiki, Naka-ku, Nagoya 460-0003, Japan. 81-52-951-2171; Fax: 81-52-961-6407. E-mail: info@c-com.or.jp.Web: www.c-com.or.jp

FUKUOKA FUTURES EXCHANGE

1-8-36 Hakataeki-Minami, Hakata-ku, Fukuoka, Japan 812-0016. (81) 92-436-9001; Fax: (81) 92-436-9009. E-mail:murakami@ffe.or.jp; Web: www.ffe.or.jp/english

KANSAI COMMODITIES EXCHANGE (KANEX)

1-10-14, Awaza, Nishi-ku, Osaka, Japan. 81-6-6531-7931. Fax: 81-6-6541-9343. Web: www.kanex.or.jp. E-mail: kex-1@kanex.or.jp

OSAKA SECURITIES EXCHANGE

6-10, Kitahama 1-chome, Chuo-ku, Osaka 541-0041, Japan. (81) 6-4706-0870. Web: www.ose.or.jp

OSAKA MERCANTILE EXCHANGE

5-28, Kyutaro-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka 541-0056, Japan. (81) 66-244-2191; Fax: (81) 66-244-2194. Web:www.osamex.com/index_e.html

TOKYO COMMODITY EXCHANGE (TCE)

10-7 Nihonbashi Horidomecho 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0012, Japan. Web: www.tocom.or.jp (81) 3-3661-9191; Fax: (81) 3-3661-7568.

TOKYO GRAIN EXCHANGE (TGE)

1-12-5 Nihonbashi Kakigara-cho Chuo-ku, Tokyo 103-0014, Japan. (81) 3-3668-9321; Fax: (81) 3-3661-4496. Web:www.tge.or.jp; E-mail: a8hzdb12@tge.or.jp

TOKYO INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES EXCHANGE (TIFFE)

Ichiban-cho Tokyu Building, 21 Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082, Japan. (81) 3-3514-2400; Fax: (81) 3-3514-2425. Web: www.tiffe.or.jp

TOKYO STOCK EXCHANGE

2-1 Nihombashi-Kabuto-Cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8220, Japan. (81) 3-3666-0141; Fax: (81) 3-3662-0547; E-mail:international@tse.or.jp; Web: www.tse.or.jp

YOKOHAMA COMMODITY EXCHANGE

Silk Centre, 1 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0023, Japan. (81) 45-641-1341; Fax: (81) 45-641-1346. Web: www.y-com.or.jp

KOREA KOREA EXCHANGE (KRX)

33, Yoido-dong, Youngdungpo-Ku, Seoul 150-977, Korea. (82) 2-3774-9000; Fax: (82) 2-3774-9138. Web:www.krx.co.kr

The KRX also lists options on individual equities. KRX was formerly Kofex.

MALAYSIA MALAYSIA DERIVATIVES EXCHANGE (MDEX)

10th Floor, Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia. (603) 207-08-199; Fax: (603) 207-62-376. Web: www.mdex.com.my

The MDEX also lists futures on the Klibor and 5-year Malaysian government securities.

top

MEXICO MEXICAN DERIVATIVES EXCHANGE (MEXDER)

Paseo de la Reforma 225, Piso de Remates, Col. Cuauhtemoc, Mexico D.F. 06500. (52) 5-726-6600. Web: www.mexder.com.mx E-mail: cinforma@mexder.com.mx

THE NETHERLANDS EURONEXT AMSTERDAM

P.O. Box 19163, 1000 GD Amsterdam. (31) 20-550-4512; Fax: (31) 20-550-4912. Web: www.aex.nl George Moller,president.

Euronext Amsterdam also lists contracts in live hogs, piglets, eggs, potatoes, the euro/dollar and other stock indexes.

NEW ZEALAND NEW ZEALAND FUTURES EXCHANGE (NZFE)

P.O. Box 6734, Auckland 1036, Level 12, Telstra Business Centre, 191 Queen St. Auckland, New Zealand. (64) 9-309-8308; Fax: (64) 9-309-8817.

The NZFE also lists contracts in 3- and 10-year government stock, electricity and options on individual equities.

PORTUGAL EURONEXT LISBON

Praca Duque de Saldanha, n°1-5°A, 1050-094, Lisboa. (35) 121-790-0000; Fax: (35) 121-795-2022. E-mail: marketing.lisbon@euronext.com. Web: www.bvlp.pt/bvlp/homepage_en.html Manuel Alves Monteiro, president.

SINGAPORE SGX-DX

2 Shenton Way, SGX Centre 1, 24-00, Singapore 068804. (65) 6236-5931; Fax: (65) 6534-1415. Web: www.sgx.com

The SGX-DX also trades futures on additional stock indexes as well as futures on Singapore and Japanese government bonds.

SOUTH AFRICA SOUTH AFRICAN FUTURES EXCHANGE (SAFEX) Private Bag X991174 Sandton 2146. (011) 520-7000; Fax: (011) 520-7458. Web: www.safex.co.za

Safex also trades futures and options on individual equities.

SPAIN MEFF

Torre picaso, Planta 26, 28020 Madrid, Spain. (34) 91-585-0800; Fax: (34) 91-571-9542. Web: www.meff.com

SWEDENOM STOCKHOLM

Norrlandsgatan 31 SE-105 78 Stockholm, Sweden. (46) 8-405-6000; Fax: (46) 8-405-6001; Web: www.omgroup.com

SWITZERLAND EUREX (ZURICH)

Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zurich, Switzerland. (41) 1-229-2942; Fax: (41) 1-229-2466. E-mail: info.switzerland@eurexchange.com. Web: www.eurexchange.com

UNITED KINGDOM EURONEXT LIFFE

Cannon Bridge, 1 Cousin Ln., London EC4R-3XX. (44) 020-7623-0444; Fax: (44) 020-7588-3624. Web:www.liffe.com Andre Villeneuve, chairman; Hugh Freedberg, chief executive.

Euronext Liffe also trades contracts in additional short-term interest rates, FTSE indexes, the Japanese government bond, barley, potatoes, wheat and the Baltic Freight index.

ICE FUTURES (ICE)

International House, One St. Katharine’s Way, London E1W 1UY. (44) 020 7265 3678; Fax: (44) 020 7481 8485.E-mail: info@theice.com. Web: www.theice.com

ICE Futures also trades futures in electricity and daily, seasonal and quarterly natural gas contracts. The Intercontinental Exchange is the parent company of ICE Futures, which is the former International Petroleum Exchange (IPE).

LONDON METAL EXCHANGE (LME)

56 Leadenhall Street, London EC3A 2DX. +44 (0) 20 7264 5555; Fax: +44 (0) 20 7680 0505. E-mail: info@lme.co.uk;Web: www.lme.co.uk

The LME also lists contracts in silver and North American special aluminium alloy. * Each floor trading session consists of five minutes trading per metal, beginning at the time listed. In addition an open outcry kerb session trades from 1:15 to 1:30 and again from 15:00 to 16:35. Contracts also are trading 24 hours, interoffice by telephone. All orders are entered into the terminal network matching system.

Contract — The name of the instrument, usually refers to the underlying product of the futures or option.

Type — F: futures; OF: option on futures; O: option.

Contract months — The months in which the contracts settle based on the underlying. Often, the expiration month.

Trading hours — Local time for the exchange is listed.

Contract size — With indexes, the size represents monetaryvalue multiplied by the index.

Minimum fluctuation — The smallest possible price change.

Daily price limit — How far the contract can change inprice during any trading session before trading is halted.

Initial speculative margin — The cash that must be put upby a typical retail trader to initiate a position in one contract.These change frequently and are listed here only as a reference.Your broker can provide up-to-date information.

Average daily volume — Calculated from Futures IndustryAssociation data. For U.S. exchanges, data from January through October 2006 were used. Non-U.S. exchange figuresare calculated with data from January through September 2005.

Πληροφορίες για χρηματοοικονομικά παράγωγα, μετοχές, εμπορεύματα, ισοτιμίες. Οικονομικά νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Το Futures and Options παρουσιάζει τα οικονομικά νέα καθώς και όλα τα χρηματιστηριακά νέα που επηρεάζουν την οικονομία και τα χρηματιστήρια.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση των επισκεπτών του. Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά, πώληση, διακράτηση μετοχών η οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος. Επαφίεται στην κρίση των επισκεπτών-επενδυτών να αποφασίσουν το πως θα διαχειριστούν το χαρτοφυλάκιό τους. Οι συντελεστές δεν ευθύνονται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην παροχή πληροφοριών ούτε για το περιεχόμενο που προέρχεται από συνδέσεις με άλλα sites. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστούν οι επενδυτές επηρεαζόμενοι από τις εκτιμήσεις των αρθρογράφων.

Small Buttons


Small button Small button Small button Small button Small button Small button Small button Small button Small button Medium button&#91/button]

Medium Buttons


Medium button Medium button Medium button Medium button Medium button Medium button Medium button Medium button Medium button Medium button&#91/button]

Big Buttons


Big button Big button Big button Big button Big button Big button Big button Big button Big button

Medium button&#91/button]

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add