Τι είναι η τεχνική ανάλυση

Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας των τιμών ενός χρεογράφου ή μετοχής ή συνναλαγματικής ισοτιμίας (forex) μέσω της μελέτης ιστορικών δεδομένων της αγοράς, κυρίως όσον αφορά τις τιμές, τον όγκο συνναλαγών και τα ανοιχτά συμβόλαια (open interest).

Οι τεχνικοί επενδυτές- αναλυτές συνδυάζουν τη χρήση των πληροφοριών συναλλαγών (όπως προηγούμενες ιστορικές τιμές και όγκος συναλλαγών) με τη χρήση μαθηματικών δεικτών προκειμένου να καταλήξουν στις επενδυτικές αποφάσεις τους. Αυτές οι πληροφορίες απεικονίζονται συνήθως σε κάποιο γράφημα, το οποίο ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) και ερμηνεύεται με στόχο τον καθορισμό των κατάλληλων σημείων αγοράς ή πώλησης κάποιου συγκεκριμένου τίτλου ή χρεογράφου.

Θεωρία του Dow

Οι ιδέες του Charles Dow, του πρώτου συντάκτη της Wall Street Journal, αποτελούν το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η σύγχρονη τεχνική ανάλυση. Βασίζονται σε τρεις βασικές υποθέσεις:

  1. Η τιμή αποτελεί μια περιεκτική αντανάκλαση όλων των δυνάμεων της αγοράς. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όλες οι πληροφορίες και οι δυνάμεις της αγοράς αντικατοπτρίζονται στις τιμές.
  2. Οι τιμές κινούνται με τάσεις, οι οποίες είναι αναγνωρίσιμες και μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες αποκόμισης κέρδους.
  3. Οι κινήσεις των τιμών επαναλαμβάνονται ιστορικά.

Πλεονεκτήματα της Τεχνικής Ανάλυσης

  • Απαιτεί πολύ λιγότερα δεδομένα σε σύγκριση με τη θεμελιώδη ανάλυση. Οι τεχνικοί επενδυτές μπορούν να λάβουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται από την τιμή και τον όγκο.
  • Εστιάζοντας στον εντοπισμό της αναστροφής των τάσεων, και της καλύτερης χρονικής στιγμής για την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής (αγοράς ή πώλησης) προσδιορίζεται ευκολότερα μέσω της τεχνικής ανάλυσης.

Μειονεκτήματα της Τεχνικής Ανάλυσης

  • Η τεχνική ανάλυση μπορεί να μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όταν πολλοί επενδυτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν παρόμοια εργαλεία και ακολουθούν τις ίδιες τακτικές, μετατοπίζουν τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, μπορούν να κάνουν τις τιμές να κινηθούν προς την κατεύθυνση της πρόγνωσης.

Τεχνική και Θεμελιώδης Ανάλυση

Η Τεχνική Ανάλυση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πρόγνωσης της συμπεριφοράς των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους επενδυτές και γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή από τους παράγοντες της αγοράς. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη θεμελιώδη ανάλυση, η τεχνική ανάλυση μπορεί να προσφέρει πολύ πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση, αυξάνοντας σημαντικά της πιθανότητα πραγματοποίησης κερδοφόρων συναλλαγών και στην αγορά forex (fx).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ OPTIONS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εκπαίδευση Forex: Γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση

Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση

Check Also

Οι ισοτιμίες Forex σήμερα

Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι του δολαρίου (EURUSD) κινείται πτωτικά, σημειώνοντας οριακή πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ διαμορφώνεται στα 1,1322 δολάρια, παρά το γεγονός ότι οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη ήταν καλύτερες απο τις αναμενώμενες. Παράληλα το ευρώ βρίσκεται στα 128,67 γεν, στο 0,8769 με τη στερλίνα και στο 1,0953 με το ελβετικό φράγκο ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add